Der bliver taget godt fra i årets banelægningskonkurrence.

Det er foreløbig FIF Hillerød der med en samlet bestilling på 11 deltagerpakker her årets rekord. Men den kan blive slået endnu.

Opgaven er en H 21 bane på WOC 2006 kortet over Løndal Skov. En lækkerbisken for enhver, der måtte drømme om at blive en god banelægger.

Der er stadig åben i butikken for flere deltager pakker. Bestiller du selv er prisen kr. 50,-, men køber din klub 5 pakker i en ekspedition er den samlede pris kr. 200,-.

Stadig en fantastisk billig investering i en gylden mulighed for at få uddannet flere banelæggere.

Hold Jer ikke tilbage. Slå til straks og send jeres bestilling til Malene Vestergreen Henriksen på vores kontor i Brøndby.

Brug mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere om banelægning via link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/vejled/

Lørdag den 9. december var alle TKC’erne samlet i Jelling til det årlige TKC-fællesmøde. Det blev en god og inspirerende dag

I alt var 15 personer samlet i Jelling i lørdags for at gøre status på forbundets talentvirksomhed , for at udveksle erfaringer og for at aftale nye mål for fremtiden.
Dagen startede med sætte fokus på den tekniske træning i TKC’erne og specielt evalueringen af den tekniske træning, men også undervisningen i TKC’erne i almindelighed blev drøftet.

Herefter blev der givet en tilbagemelding på de rapporter hver TKC har udarbejdet og som inden årets udgang som en samlet TKC Rapport vil være tilgængelig for alle på eliteudvalgets hjemmeside.

Mandag den 4. december blev DOF’s ansøgning om at komme med i Team Danmarks ATK projekt godkendt. Mads Ingvardsen, som skal være tovholder på projektet, gav TKC-trænerne og styrgrupperepræsentanterne en introduktion af tankerne med dette projekt

Dagen sluttede af med at formulere fokusområder og succekriterier for talentudviklingsarbejdet i 2007 og klokken 15.30 var en spændende og inspirerende dag slut.
DOF’s talentudviklingsarbejde har det i øjeblikket rigtigt godt. Der ydes et flot stykke arbejde ude i TKC’erne og det fornemmedes klart gennem dagens diskussioner, at den trænerkultur vi de seneste år har arbejdet på at opbygge, ja, den er der faktisk.

Løberne er i forbindelse med TKC-evaluerringen blevet spurgt om hvad de synes om bestemte områder af TKC-virksomheden Af 458 tilkendegivelser på spørgsmål på oplistede områder om virksomheden er der 361 eller ca. 80% af tilkendegivelserne, der bredt vurderer TKC-tilbuddet for værende fra ”Meget tilfredsstillende” til ”Tilfredsstillende” .

Dette fællesmøde var Jan Scheels sidste som talentudviklingstræner. Et stort arbejde har Jan ydet i tæt samspil med TKC’erne og med juniorelitens trænere i talentudviklingens tjeneste. Stor tak til Jan for det.
Et ”talentudviklingsbarn”, som Jan har været med til at bringe til verden er U16-landsholdet. Jans afløser for arbejdet omkring disse unge mennesker, Michael Sørensen, var også med til mødet.
Jan forsvinder dog ikke for dansk orientering, idet han sammen med andre dygtige fok vil være med til det beskrivelsesarbejde, der i 2007 skal ske i forbindelse med ATK projektet

Deltagerne i mødet i Jelling
Claus Bobach, TKC Nordjylland, træner
Per Korsbæk. TKC Nordjylland
Henrik Kallestrup, TKC Midtjylland, træner
Ole Søgaard, TKC Midtjylland
Mads Ingvardsen, TKC HNIE, træner
Steffen Alm, TKC Syd, træner
Søren Klingenberg, TKC Syd
Tore Linde, TKC Farum, træner
Jens Behrend, TKC Farum
Peter Horstmann, TKC Spring Cup, træner

Lars Lindstrøm, juniorlandstræner
Ulrik Staugaard, juniorlandstræner
Michael Sørensen, U16 træner
Jan Scheel, talentudviklingstræner
K. K. Terkelsen, sportschef

Efter TKC-mødet har Jan Scheel lagt materiale på DOFs trænerhjemmeside - se nedenstående link.
Husk du skal være oprettet som bruger for at downloade fra siden.

http://www.springcup.dk/springcup/trainer/

Søndag den 10.12. var Odense stedet, hvor der blev snakket træning eller rettere hvordan effekten af træning kan måles, denne gang med deltagelse af stort set alle forbundstrænere.

Lørdag den 9.12. blev der snakket træning hele dagen i Jelling blandt TKC-trænerne.
Søndag den 10.12. var Odense stedet, hvor der blev snakket træning eller rettere hvordan effekten af træning kan måles, denne gang med deltagelse af stort set alle forbundstrænerne.

Landstræner Jakob Ødum havde indkaldt alle forbundets trænere til drøftelse af temaet: "Testning af løbere i DOF's elitearbejde, - rød tråd fra TKC til seniorlandshold".

Målet for dagen skulle være at nå frem til svar på følgende spørgsmål i form af en afklaring, et koncept og en handleplan for:
- hvorfor vi tester
- hvilke tests vi anvender
- hvem der testes
- hvornår vi tester
- hvordan vi tester (miljø og stemning)
- hvordan vi behandler og benytter test-resultaterne

Følgende trænere deltog:
Michael Sørensen, U16 træner
Ulrik Staugaard, juniorelitetræner
Lars Lindstrøm, juniorelitetræner
Henrik Jørgensen, KC-træner
Carsten Lausten, U25
Jens Hansen, U-25 træner
Bjarne Hoffmann, dametræner
Jakob Ødum, landstræner

Den korte konklusion af dagen blev:
- At testning skal være en naturlig og en integreret del af enhver dansk eliteorienterers fysiske træning.
- At det ikke er udøveren der skal testes, men effekten af træningen.
- At planlagt og struktureret testning skal ske på alle niveauer fra TKC-niveau over U16, Juniorelite, KC, U25 til Senioreliteniveau
- At enhver testning følges op af løbertilbagemelding og træningsanbefalinger

Der var også enighed om, at en konkret beskrivelse af testprogrammet og konceptet på alle niveauer nu skal ske og præsentationen og formidlingen af det, sammen med forbundets deltagelse i Team Danmarks ATK-projekt, vil blive de to hovedtemaer på årets trænerseminar, der afholdes i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde i Stouby lørdag den 3. marts 2007.
Seminaret er for alle trænere – løbernes personlige trænere, klubtrænere, TKC-trænere og forbundstrænere.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen

Fristen for at stille forslag til behandling på repræsentantskabsmødet den 3. marts 2006 udløber lige efter årsskiftet.

Repræsentantskabsmødet 2007 afholdes i år på en dag, nemlig lørdag 3. marts 2007. Stedet er igen i år Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.

Den 1. indkaldelse er nu lagt på nettet. Det hedder heri:

Tidspunkt
kl. 10.00 - kl. 16.00.

Dagsorden
Endelig indkaldelse med dagsorden og bilag udsendes medio uge 6.

Forslag der ønskes optaget under dagsordenens punkt f) skal efter lovenes § 8.10 være Sekretariatet i hænde senest tirsdag den 2. januar 2007. Det er tilstrækkeligt at forslaget sendes på mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dog vil et forslag der senere fremsættes og fremmes på et klubledermøde blive optaget på dagsordenen, hvis forslaget umiddelbart efter klubledermødet indsendes til Sekretariat.

Stemmeret
Hver klub har 2 repræsentanter. Stemmeret tilkommer alene klubbernes repræsentanter, En klub kan give fuldmagt til egen klubrepræsentant, således denne har to stemmer, men ikke give fuldmagt til andre.

Stemmeretten forudsætter at klubben skriftligt anmelder antallet af repræsentanter til forbundets sekretariat senest 5 dage før mødet. Det er en yderligere betingelse at navnene på klubbens repræsentanter skriftligt anmeldes senest ved mødets start. Brug: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalg
Medlemmer af forbundets udvalg og hovedbestyrelsen har ret til at deltage med taleret. Det afgøres internt i udvalget, hvem der skal repræsentere udvalget på repræsentantskabsmødet. Udgifterne dækkes over udvalgets egen konto til møder og administration.

Det forventes at udvalgene bidrager til et vellykket møde, ved så vidt muligt at synliggøre udvalgets arbejde. Anmeld bidrag snarest til generalsekretæren. Brug Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gæster
Vi har tradition for at indbyde mange gæster. Er der en vi særligt bør tænke på, vil vi gerne have det at vide. Brug: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Vi glæder os til at se Jer

På vegne af Hovedbestyrelsen
Brøndby den 15. december 2006

Preben Schmidt
Generalsekretær

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/

Er du en ung talentfuld o-løber ? Bruger du megen tid på træning og konkurrencer? Er svaret ja, er der med TD's godkendelse muligt at forlænge ungdomsuddannelsen med et år - efter indstilling fra DOF.

Mellem Team Danmark og DOF er der indgået en aftale om, at godkendelse kun sker efter indstilling fra DOF.

I første omgang sker det ved TKC-træneren, men med mindre indstillingen har en påtegning af DOF ved sportschefen, K. K. Terkelsen, bliver ansøgningen ikke behandlet af Team Danmark.

Det idrætsniveau, der mellem DOF og Team DK er aftalt som indstillingskrav er:
-\tDu som minimum skal være optaget i et Talentkraftcenter
-\tIndividuel vurdering efter en udviklingssamtale med TKC-træneren
Endvidere er det et generelt Team Danmark krav for at blive godkendt til et forlænget forløb at:
-\tDu træner omkring 15 timer om ugen
-\tDu hører til blandt de bedste i din aldersklasse

Ansøgningsprocedure:
Inden 19. januar 2007: Fremsendelse af ansøgningsskema til det ønskede uddannelsessted
Senest 1. februar: Fremsendelse af ansøgning fra uddannelsessted til Team Danmark
1. februar: Ansøgninger sendes fra Team Danmark til DOF, der foretager den idrætslige vurdering.
15. februar: DOF sender indstilling omkring den enkelte ansøger til Team Danmark
ultimo februar: Svar udsendes fra Team Danmark til ansøgerne.

Ansøgningsskemaer og informationsmateriale blev lørdag den 9. dec. uddelt til alle TKC-trænerne.

Det er også muligt at hente både ansøgningsskema og informationsmateriale på Team Danmarks hjemmeside: www.teamdanmark.dk

Se i øvrigt også DOF's uddannelsespolitik, hvor emnet er nærmere beskrevet (se eliteudvalgets hjemmeside under Topsportsakademi).http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/content/dhy5ludh5

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF