Skip to main content

Forlænget ungdomsuddannelse

| Administrator | Nyheder 2006

Er du en ung talentfuld o-løber ? Bruger du megen tid på træning og konkurrencer? Er svaret ja, er der med TD's godkendelse muligt at forlænge ungdomsuddannelsen med et år - efter indstilling fra DOF.

Mellem Team Danmark og DOF er der indgået en aftale om, at godkendelse kun sker efter indstilling fra DOF.

I første omgang sker det ved TKC-træneren, men med mindre indstillingen har en påtegning af DOF ved sportschefen, K. K. Terkelsen, bliver ansøgningen ikke behandlet af Team Danmark.

Det idrætsniveau, der mellem DOF og Team DK er aftalt som indstillingskrav er:
-\tDu som minimum skal være optaget i et Talentkraftcenter
-\tIndividuel vurdering efter en udviklingssamtale med TKC-træneren
Endvidere er det et generelt Team Danmark krav for at blive godkendt til et forlænget forløb at:
-\tDu træner omkring 15 timer om ugen
-\tDu hører til blandt de bedste i din aldersklasse

Ansøgningsprocedure:
Inden 19. januar 2007: Fremsendelse af ansøgningsskema til det ønskede uddannelsessted
Senest 1. februar: Fremsendelse af ansøgning fra uddannelsessted til Team Danmark
1. februar: Ansøgninger sendes fra Team Danmark til DOF, der foretager den idrætslige vurdering.
15. februar: DOF sender indstilling omkring den enkelte ansøger til Team Danmark
ultimo februar: Svar udsendes fra Team Danmark til ansøgerne.

Ansøgningsskemaer og informationsmateriale blev lørdag den 9. dec. uddelt til alle TKC-trænerne.

Det er også muligt at hente både ansøgningsskema og informationsmateriale på Team Danmarks hjemmeside: www.teamdanmark.dk

Se i øvrigt også DOF's uddannelsespolitik, hvor emnet er nærmere beskrevet (se eliteudvalgets hjemmeside under Topsportsakademi).http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/content/dhy5ludh5