Skip to main content

Aktuelle klub- og stafetsamarbejder

Nedenstående liste viser de aktuelle klub- og stafetsamarbejder.

Reglementet beskriver lovene for klub- og stafetsamarbejder således:

2.15 Klubsamarbejder

2.15.1
Generelt
Indtil 3 klubber kan indgå klubsamarbejde for sammen at stille fælles stafethold til danske stafetter eller stille et hold i divisionsturneringen. Samarbejdet vælger et fælles navn, der ikke må være en af de samarbejdende klubbers navne, men gerne en kombination heraf. Et samarbejde er bindende for et kalenderår ad gangen. Klubsamarbejder skal anmeldes til forbundet. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om samarbejdets omfang og skal ske senest den 31. december for det kommende kalenderår. En liste over indgåede klubsamarbejder offentliggøres på forbundets hjemmeside med oplysninger om samarbejdets omfang.

2.15.2
Særlige regler for klubsamarbejder om stafetter
Et stafetsamarbejde kan indgås indenfor én eller flere af følgende 3 aldersgrupper:
Juniorer - Til og med D20 og H20
Seniorer - Fra og med D21 og H21 til og med D35 og H35
Masters - Fra og med D40 og H40

2.15.3 
Særlige regler for klubsamarbejder i divisionsturneringen
Et nystiftet klubsamarbejde placeres fra førstkommende kalenderårs start i den division i kredsen, som den højest placerede klub i samarbejdet deltog i den senest afviklede turnering.

Forlader en eller flere klub(ber) et klubsamarbejde, placeres den/de klub(ber) i klubsamarbejdet, der i den senest afviklede turnering har opnået færrest points, i den laveste division i kredsen; den/de bedst placerede klub(ber) i klubsamarbejdet fortsætter i den division, som klubsamarbejdet var placeret i ved ændringen eller opløsningen af samarbejdet. 13 Den eller de ledige pladser, der fremkommer i divisionerne ved stiftelse eller hel eller delvis opløsning af et klubsamarbejde, udfyldes ved oprykning af alle lavere rangerende hold i placeringsrækkefølge.