Skip to main content

Aktuelle klub- og stafetsamarbejder

Nedenstående liste viser de aktuelle klub- og stafetsamarbejder:


Reglementet beskriver lovene for klub- og stafetsamarbejder således:

Klubsamarbejder

5.14 Stafetsamarbejde
Indtil 3 klubber kan indgå samarbejde for sammen at stille fælles stafethold til A-stævner. Samarbejdet vælger et fælles navn, der ikke må være en af de samarbejdende klubbers navne, men gerne en kombination heraf.
Stafetsamarbejdet skal anmeldes til forbundet og indeholde oplysning om samarbejdets omfang. Samarbejdet er bindende, indtil det afmeldes.

En liste over indgåede stafetsamarbejder offentliggøres på forbundets hjemmeside.
Et stafetsamarbejde forhindrer ikke klubberne i at stille med rene klubhold.

Særlige regler for klubsamarbejder om stafetter

Et stafetsamarbejde kan indgås indenfor én eller flere af følgende 3 aldersgrupper:
Juniorer - Til og med D20 og H20
Seniorer - Fra og med D21 og H21 til og med D35 og H35
Masters - Fra og med D40 og H40

7.2 Klubsamarbejder divisionsturneringen
To eller flere klubber i en kreds kan indgå et samarbejde for sammen at stille et hold i divisionsturneringen. Samarbejdet vælger et fælles navn, der ikke må være en af de samarbejdende klubbers navne.

Klubsamarbejder anmeldes til forbundet. Samarbejdet er gyldigt, indtil det afmeldes.
Et klubsamarbejde kan ikke kvalificere sig til Finalerunden (DM Hold), se § 7.8.