Skip to main content

Lær unikke færdigheder

Orientering handler om at finde vej med brug af kort og kompas, og du lærer at tage selvstændige beslutninger ud fra hvem du er og hvad du er god til. Sporten kræver fokus og nærvær, og det sociale fællesskab rundt om sporten er fundamentet for den enkeltes udvikling. Orientering er for alle!

Hvad er orienteringsløb?

Orientering for børn og unge

Tag børnene med i skoven

Orienteringsløb er den perfekte familieaktivitet, hvor både forældre og børn kan komme ud i naturen samtidig og få oplevelser med at finde vej sammen. De fleste klubber har træning for børn og unge, og for voksne i alle aldre og på alle niveauer. 

Find en lokal klub, og bliv en del af et stærkt fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor træningen for børn og unge er tilrettelagt til de forskellige aldersgrupper. 

Udover klubbernes tilbud, er der mulighed for at komme ud og prøve orientering i hele Danmark. Det landsdækkende tilbud er samlet under navnet 'Find vej i Danmark'. En af de store fordele ved Find vej i Danmark er, at du selv bestemmer sted, tidspunkt og udfordringsniveau, så der altid er et tilbud, der passer til dine unger - uanset alder og niveau.

Hvad går det ud på?

Når du deltager i orienteringsløb, skal du finde vej imellem en række punkter - 'poster' -  ved hjælp af et kort og evt. et kompas.

Deltager du i orientering som konkurrenceidræt gælder det om at være hurtigst til at finde et antal poster i terrænet. Er rækkefølgen angivet, skal denne følges.

På kortet er posterne indtegnet med violet farve i et mønster, der angiver ruten, også kaldet en bane. Start, poster og mål, udgør banen.

Streger forbinder først start, så et antal poster og til sidst mål. Følger man stregerne mellem start, poster og til mål, kommer man rundt i den rigtige rækkefølge.

Hvad er en post?

En post er en markeing af en genstand i terrænet, fx en sten eller et stikryds, som er det du skal finde i orienteringsløb.

I terrænet er hver post markeret med en orange og hvid skærm. Skærmen er oftest monteret på et stativ. Posten er desuden forsynet med et kontrolnummer, så du kan sikre dig, at det er den rigtige post du har fundet.

Til konkurrencer, hvor der bruges tidtagning, er der på hver post monteret en elektronisk postenhed. Den skal du registrere dig på, ved at "klippe" med en elektronisk enhed, kaldet en "brik", som du har med rundt på ruten. De fleste klubber stiller brikker til rådighed til udlån ved løb og træninger hvor der bruges tidtagning.

Hvem kan være med?

Orienteringsløb er en idrætsgren med tilbud til alle aldersgrupper, i klubber i hele Danmark. Der tilbydes ugentlige træninger i de fleste klubber, ofte inddelt efter alder helt ned til 3-4 år. Der arrangeres også løb hen over året, hvor alle er velkomne til at deltage. 

Deltagerne til orienteringsløb, er inddelt i klasser efter deres alder og køn. Der er klasser for børn fra 10 år, til deltagere over 80 år. Der findes også forskellige sværhedsgrader, så udfordringen kan tilpasses forskellige niveauer. Er du ny i sporten, følger ruterne stier og veje. 

Stævneplads og område, hvor løbet foregår, er fælles for alle, hvilket gør orienteringsløb til en oplagt familiesport.

Lær at læse et kort

Orienteringskortets farver og signaturer

Kort, der skal bruges til orienteringsløb, er helt særlige kort, som er mere detaljerede end almindelige vejkort og digitale kort som fx Google Maps. For at kunne læse et orienteringskort, skal du ligesom ved alle andre kort, vide hvad de forskellige farver og symboler, kaldet signaturer, betyder. Du skal altså vide hvad det der ligner farvede klatter, streger og symboler på kortet, betyder ude i virkeligheden

Signaturerne på kortet kan groft inddeles i fem forskellige farver:

Sort
Ofte menneskeskabt - men også f.eks. sten eller klipper. Stier, veje og hegn er noget af det første, man lærer at orientere efter.

Grøn
Jo tættere skoven er, jo mørkere grøn er kortet. Helt hvid betyder, at skoven er let at løbe gennem, men at der stadig er træer.

Gul
Gult betyder mere eller mindre åbent. Jo mere gult, jo mere åbent, og en fodboldbane er en helt mørkegul firkant. Er der hvide eller grønne prikker i det gule, er der spredt bevoksning.

Blå
Blå betyder vand, som grøfter, åer, søer, brønde osv. Moser kan man ofte passere - med risiko for våde fødder. Hvis en mose, dam eller å ikke kan passeres, er der en sort kant rundt om.

Brun
Landskabet - huller, skrænter, højdekurver. Det, som beskrives med den brune farve, er de sikre og "langtidsholdbare" ting på kortet - men kurver er også noget af det sværeste at lære at orientere efter.

Orienteringskort tegnes efter en international kortnorm, et sæt regler for korttegningen. Det sikrer at kort tegnes ens over hele verden. Kortnormen bestemmer, hvordan kortene skal tegnes og hvilke signaturer, der skal benyttes på kortet. Det er derfor muligt for dig at læse og forstå et orienteringskort uanset hvor i verden du deltager i orientering.

Kort til orientering fås normalt i målestoksforhold 1:7.500, 1:10.000 eller 1:15.000. Det betyder at 1 cm målt på kortet er henholdsvis 75, 100 eller 150 meter i terrænet. Til særlige discipliner som eksempelvis sprint, benyttes kort i målestok 1:3.000 eller 1:4.000.

Kortene udgives og administreres af klubberne efter aftale med korttegnerne. Orienteringskort er beskyttet af lov om ophavsret og må derfor ikke kopieres. Det er muligt at få tilladelse til kopiering ved at kontakte den klub der ejer kortet, og prisen for brug aftales med klubben.

I DOF's udgivelse "Lær at finde vej" kan du læse endnu mere om orienteringskortet.


Orienteringsløb er for aktive i alle aldre

En sport for hele familien

Til åbne løb og stævner, kan både børn, forældre og bedsteforældre prøve orienteringsløb til samme arrangement, på ruter der passer til alle, med forskellige længder og sværhedsgrader.

I Danmark arrangeres der årligt knap 150 åbne stævner, der optages på forbundets stævnekalender. Disse stævner er åbne for alle medlemmer af klubber under Dansk Orienterings-Forbund. Du behøver ikke at have licens eller medlemskab for at prøve orienteringsløb. Stævnekalenderen er tilgængelig her:

Hvem er Dansk Orienterings-Forbund?

Et forbund der vil fremad

Dansk Orienterings-Forbund er en demokratisk opbygget sammenslutning af 70 klubber med lidt flere end 7.000 medlemmer. Forbundet er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Forbundet er nationalt medlem af Friluftsrådet og internationalt af International Orienteering Federation. På eliteområdet samarbejder vi med Team Danmark, indplaceret som verdensklasseforbund.

Historie - Dansk Orienterings-Forbund blev stiftet i 1950, da orienteringsløberne valgte at træde ud af Dansk Ski- og Orienterings-Forbund, som indtil da havde haft samme organisation. 

Hvad er mountainbikeorientering?

Find vej i høj fart med mountainbikeorientering

Prøv orientering på cykel

Mountainbikeorientering (MTBO) er en disciplin, der kombinerer orienteringsmomentet, hvor man skal finde vej, med at køre på cykel. Det gælder om at holde hovedet koldt, så du kan finde posterne og samtidigt holde et højt tempo på cyklen.

Man må kun køre på de stier, som er markeret på kortet, med mindre andet er anvist i intruktionen, og dette er med til at differentiere sporten fra almindeligt MTB-løb, som kan være teknisk meget svært tilgængeligt for ikke-øvede. MTBO sporten kan derimod køres af alle (med en cykel) og uden egentlig forberedelse og træning.

I Dansk Orienterings-Forbund færdes vi med respekt for naturen og de øvrige gæster i skoven, når vi planlægger og kører mountainbikeorientering, og vi respekterer og kører efter Naturstyrelsens MTB-kodeks:

Hvad går MTBO ud på?

Når du deltager i mountainbikeorientering, skal du finde vej imellem en række punkter - 'poster' -  ved hjælp af et kort og evt. et kompas, mens du sidder på en cykel.

Deltager du i orientering som konkurrenceidræt gælder det om at være hurtigst til at finde et antal poster i terrænet. Er rækkefølgen angivet, skal denne følges.

På kortet er posterne indtegnet med violet farve i et mønster, der angiver ruten, også kaldet en bane. Start, poster og mål, udgør banen. Streger forbinder først start, så et antal poster i rækkefølge og til sidst mål, og følger man stregerne mellem start, poster og til mål, kommer man rigtigt rundt til posterne.

Hvilket udstyr kræver MTBO?

Først og fremmest kræver det at du har en cykel. Mountainbikeorientering er egentlig et misvisende navn, da man kan deltage på alle typer cykler. Det er ikke et krav for deltagelse, at man har en mountainbike, men det kan være en fordel at have en let og terrængående cykel, da sporten foregår på grusstier og mindre spor.

En cykelhjelm er også meget vigtig, for at sikkerheden er i top, når du skal køre hurtigt rundt i skoven.

Når man skal køre MTBO, monterer man en kortholder på styret af cyklen. Den gør det muligt at vende kortet rigtigt og læse det, imens du cykler. Mange klubber har kortholdere man kan låne til træninger og konkurrencer i MTBO.

Er det sværere end o-løb?

Sværhedsgraden i mountainbikeorientering opfattes som at være lettere end i orienteringsløb, da alle posterne er placeret på stier og veje. I MTBO er det ikke postens placering, som skal være den store udfordring, men kompleksiteten de valg, rytteren må vurdere og foretage på vej mellem posterne.

Til MTBO bruges kortet i målestok mellem 1:4.000 og 1:15.000, og i sjældne tilfælde kan der køres på 1:20.000 og 1:25.000. Der benyttes en særlig kortnorm til at tegne kortet efter, et sæt regler for kortet kan man sige, hvor de vigtigst detaljer for MTBO er fremhævet. Distancerne i MTBO varierer fra ca. 7-50 km. 

Læs mere om kortet og signaturerne her.