Skip to main content

Ungdomsstafetten Syd

Stafet billed

B&U glæder sig til at byde jer velkommen til Ungdomsstafetten Syd søndag d. 9. juni 2024 kl. 10:00 i Vejle, som er for alle os, der elsker at være sammen om o-løb.

Stafetten henvender sig til børn og unge i (løbs)alderen 5 – 16 år og er både et orienteringsløb og et socialt arrangement, hvor vi mødes på tværs af klubskel.
Set-up’et er enkelt og stafetten er inspireret af den måde, stafetterne afvikles på U1 sommerlejrene.
Holdene sammensættes af lederne på tværs af klubber og alder ud fra princippet om at skabe jævnbyrdige hold.
Holdene består af 3 løbere, der hver løber to forholdsvis korte ture, altså i alt 6 ture pr. hold.
Ved tilmelding oplyses hvilken sværhedsgrad man ønsker at løbe: begynder, let eller mellemsvær.

Indbydelse til Ungdomsstafetten Syd

Tilmelding via O-service