Skip to main content

Danmark på toppen af MTB-O

| Administrator | Nyheder 2006

Ole Husen udpeget af IOF Counsil til at være ny formand for MTB-O Commission under IOF

Allerede under møderne i forbindelse med WOC 2006 stod det klart at IOF's arbejde med MTB-O trængte til fornyelse.

Hen over efteråret har dette ført til sonderinger, som nu betyder at DOF's formand Ole Husen på IOF Council's seneste møde er udpeget til chairman for IOF’s MTB-O commission.

Udnævnelsen skal også ses som et resultat af den plan for international opfølgning, som HB vedtog umiddelbart efter WOC 2006. En plan der bygger på at den under WOC 2006 opbyggede større international synlighed og goodwill, skal omsættes i mere international indflydelse. En plan der følger flere spor og som støttes helhjertet af Danmarks Idræts-Forbund og Idrætsfonden Danmark.

Fra starten har Ole set og forstået vigtigheden af at få indfanget denne forholdsvise nye IOF disciplin i DOF's arbejde. Ole har således lige fra starten være med, og tog i HB de første skridt for at støtte MTB-O i Danmark. Og siden har han i HB støttet op om de initiativer, der er taget. Senest har HB valgt at lægge forbundets MTB-O aktiviteter ind i en projektgruppe 2006-2009 med direkte reference til HB. En projektgruppe som Ole netop er indtrådt i som HB repræsentant.

Til hjemmesiden udtaler Ole:
"Der er i øjeblikket rigtig god gang i MTB-O aktiviteterne under såvel forbund som i de store klubber. Det er virkelig nogle ildsjæle, der driver udviklingen lige nu. IOF har haltet slemt de sidste år på netop dette område. Det har skabt frustrationer ikke kun i Danmark." slutter Ole og tilføjer:

"Jeg tilbød i processen efter WOC 2006 min arbejdskraft til IOF og er glad for allerede nu, at være blevet udpeget til formand for MTB-O Commission. Jeg tror, der er en stor fremtid for denne disciplin. Visionen for MTB-O er den sammen som IOF's – Nemlig at blive en Olympisk disciplin."

Med denne udnævnelse har DOF nu 4 faste medlemmer i IOF's organer. Det er:

Finn Arildsen, IOF IT Commission
Flemming Hjort Jensen, IOF Map Commission
Ove Gasbjerg, IOF Foot-O Commission
Ole Husen, Chairmann, IOF MTB-O Commision

I forhold til Danmarks størrelse og set i internationalt perspektiv en flot repræsentation. Det er et stærkt hold vi stiller med. Alle personer der er frivillige og bruger deres fritid på at bringe danske værdier ind i det internationale arbejde.

http://www.orienteering.org/