Skip to main content

Elitetrænermøde i Odense i søndags

| Administrator | Nyheder 2006

Søndag den 10.12. var Odense stedet, hvor der blev snakket træning eller rettere hvordan effekten af træning kan måles, denne gang med deltagelse af stort set alle forbundstrænere.

Lørdag den 9.12. blev der snakket træning hele dagen i Jelling blandt TKC-trænerne.
Søndag den 10.12. var Odense stedet, hvor der blev snakket træning eller rettere hvordan effekten af træning kan måles, denne gang med deltagelse af stort set alle forbundstrænerne.

Landstræner Jakob Ødum havde indkaldt alle forbundets trænere til drøftelse af temaet: "Testning af løbere i DOF's elitearbejde, - rød tråd fra TKC til seniorlandshold".

Målet for dagen skulle være at nå frem til svar på følgende spørgsmål i form af en afklaring, et koncept og en handleplan for:
- hvorfor vi tester
- hvilke tests vi anvender
- hvem der testes
- hvornår vi tester
- hvordan vi tester (miljø og stemning)
- hvordan vi behandler og benytter test-resultaterne

Følgende trænere deltog:
Michael Sørensen, U16 træner
Ulrik Staugaard, juniorelitetræner
Lars Lindstrøm, juniorelitetræner
Henrik Jørgensen, KC-træner
Carsten Lausten, U25
Jens Hansen, U-25 træner
Bjarne Hoffmann, dametræner
Jakob Ødum, landstræner

Den korte konklusion af dagen blev:
- At testning skal være en naturlig og en integreret del af enhver dansk eliteorienterers fysiske træning.
- At det ikke er udøveren der skal testes, men effekten af træningen.
- At planlagt og struktureret testning skal ske på alle niveauer fra TKC-niveau over U16, Juniorelite, KC, U25 til Senioreliteniveau
- At enhver testning følges op af løbertilbagemelding og træningsanbefalinger

Der var også enighed om, at en konkret beskrivelse af testprogrammet og konceptet på alle niveauer nu skal ske og præsentationen og formidlingen af det, sammen med forbundets deltagelse i Team Danmarks ATK-projekt, vil blive de to hovedtemaer på årets trænerseminar, der afholdes i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde i Stouby lørdag den 3. marts 2007.
Seminaret er for alle trænere – løbernes personlige trænere, klubtrænere, TKC-trænere og forbundstrænere.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen