Skip to main content

Materiel

Sydkredsen materiel - bestilling

Ajourført februar 2023 Kate Nielsen

Sydkredsens materiel er skåret kraftig ned og det er ikke samlet i en trailer som hidtil. 

Materiellet ligger fremover i Kolding og  Sydkredsens klubber kan låne det gratis.

Af hensyn til disponering bedes man også fremover udfylde nedenstående bestillingsliste med det forventede forbrug.

Bestillingslisten sendes med mail til den materialeansvarlige Christian B. Hansen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Christian sender en mail retur med bekræftelse på modtaget bestilling.

Hent bestillingsseddel her >>>

Den, som låner materiellet, skal selv sørge for transport til og fra depotet i Kolding.

Det påhviler låneren at aflevere materiellet i rengjort stand. Ved afleveringen skal der gøres opmærksom på fejl og mangler. Generatorerne afleveres med fuld tank.

Afleveringen skal ske snarest efter arrangementets afvikling. Efter aftale med den materialeansvarlige kan materiellet overdrages til en anden låner, der dermed overtager forpligtelserne omkring materiellet.

Overlevering: Når materiel overleveres fra arrangør til arrangør er det en forpligtelse for begge parter at sikre sig, at alt materiel er til stede og fungerer. Eventuelle mangler indberettes straks til den materialeansvarlig. Den afleverende klub er erstatningspligtig.

Toiletvogn

OK HTF udlejer 1 eller 2 toiltetvogne hver med 2 tørklosetter. Kan nemt trækkes efter en almindelig personbil. Arrangøren skal selv sørge for toiletpapir og håndsprit.

Pris: 1500,- pr. dag pr. toiletvogn. Plus transport (statens lave takst) hvis HTF skal levere dem. Henvendelse vedr. leje skal rettes til Jørn (Jønne) Andersen tlf. 22848663 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

SportIdent udstyr hos klubber i Sydkredsen

Med undtagelse af Ok West og OK Esbjerg har de øvrige klubber i Sydkredsen SportIdent. Der er i kredsen indgået aftale om, at man kan leje SportIdent udstyr hos andre klubber, hvis man har behov for mere, end man selv har til rådighed.

Aftalen, som er aftalt på klubledermøde den 30/1-2017 fremgår herunder:

 1. Der afregnes leje pr. løb. Er der tale om flerdagesløb som Påskeløb, afregnes pr. etape. Stafet afregnes som et løb.
 2. Det er lejers ansvar at levere udstyret tilbage i samme stand som ved modtagelsen. Bortkommet materiel erstattes med nyt eller identisk materiel af samme alder og stand som det bortkomne. Defekt materiel skal udbedres før tilbageleveringen, og som udgangspunkt skal reparation ske hos SportIdent.
 3. Postenheder skal leveres tilbage med samme indstillinger – særligt postnummeret – som da det blev lejet. Særligt skal det programmerede nummer passe med det printede nummer på enheden.
 4. Postenheder mv. afregnes for det udstyr der lejes – uanset om det bruges eller ikke.
 5. Brikker afregnes efter specifikt brug som lejer oplyser ved returnering til udlejer.
 6. Forbrugsmaterialer som printerpapir afregnes efter aftalt pris, eller ved tilbagelevering af erstatningsmateriel.
 7. Ved tyveri er det lejer som er ansvarlig for forsikring og erstatning.
 8. Det er lejer som skal arrangere afhentning og returnering af udstyr – efter nærmere aftale med udlejer. Tider for afhentning og tilbagelevering aftales fra sag til sag.
 9. Det er udlejer som holder styr på til hvem udstyr er udlejet. Dette koordineres ikke centralt i Sydkredsen, ligesom der ikke indføres nogen central bookingsfunktion eller lignende.
 10. Afregning sker til lejer snarest efter løbet. Betalingsbetingelser: Faktura dato + 8 dage.
 1. Brikker udlejes til løbere til 15 kr. for type 8 og 9 og til 30 kr. for SIAC1

Lejepriser fremgår af nedenstående tabel:

Udstyr

Pris/stk

Postenhed, BSF-7 eller BSF-8 samt start, mål, masterenhed osv

5 kr.

Poststativ (uanset type: letvægt, metal, træbuk...)

2 kr.

Kuffert med printer/printeraflæser, USB, aflæserenhed, funktionsbrikker, magnet stav mv.

100 kr.

Brikker, SI type 8 (30 stemplinger) og 9 (50 stemplinger)

10 kr.

Brikker, SI type 10 (125 stemplinger)

20 kr.

Brikker, SI type SIAC1 (touchfree, 125 stemplinger)

25 kr

Lej af radioposter fra OK Snab: 1000 kr pr. løb + dataudgifter, som typisk vil være på 200 til 300 kr.