Skip to main content
Klubudvikling

Klubudvikling - Nyeste

Kommunesamarbejde

Hør gode eksempler på, hvordan du kan styrke klubben gennem et gensidigt samarbejde med kommunen.

Puljer og fonde

Find en oversigt over, hvilke puljer og fonde, der kan være relevante at søge til jeres næste akt...

Fra skole til klub

Find gode råd til, hvordan du kan tiltrække flere børn og unge til klubben gennem skolesamarbejder.

Synlighed

Find inspiration til aktiviteter, der kan øge klubbens synlighed lokalt, så flere kommer til at k...

Medlemsrekruttering

Find inspiration og gode råd til, hvordan I kan styrke arbejdet med at blive flere medlemmer og t...

Online kursus i klubudvikling

Tag et gratis, online kursus i foreningsudvikling v. Danmarks Idrætsforbund.

Kommunikation

Find gode råd til, hvordan du kan sprede budskabet om klubbens aktiviteter og få flere deltagere.
Frivillighed

Frivillighed

Find værktøjer til, hvordan I kan styrke frivilligheden i klubben, så flere medlemmer har lyst ti...