Skip to main content

DOF-hæder til klubber og medlemmer i Sydkredsen

2020

2020 Kate silvablokkenSilvablokken til Kate Nielsen, OK SNAB.

Overrækkelsen skete i forbindelse med DOF's repræsentantskabsmøde i marts.

Silva-blokken gives til et udvalgsmedlem på kredsplan, som har udført et stort arbejde til gavn for orienteringssporten. Silva-blokken uddeles på skift mellem kredsene.

 

 

 

 

 

 

2019

aaretsklub2018 oksnab

Motivationen for kåringen til årets klub 2018:

Årets klub har gennem en årrække arbejdet med strategiske målsætninger, som har udmøntet sig i konkrete aktiviteter, som bl.a. omfatter frivillighed, børne- og ungdomsarbejde og voksentræning. Klubben har opnået en markant vækst i antallet af medlemmer i alle aldre.

Årets klub 2018 er OK SNAB.

OK SNAB har i en årrække arbejdet med strategiudvikling og ikke mindst implementering af en breddestrategi. Strategien tager afsæt i en klar vision om ”at tilbyde spændende og lærerige træningstilbud, der i gode rammer og i et godt socialt miljø inspirerer til mere, og som samtidig resulterer i, at alle medlemmer får optimal glæde ved at dyrke orienteringsløb”.

Ordene socialt og glæde er en rød tråd i OK SNABs aktiviteter. Klubben har med tydelige vejledninger og klare strukturer lykkedes med at engagere klubbens medlemmer i det frivillige arbejde på en måde, så alle synes det er sjovt.

Klubbens ”hjerte” er de ugentlige fællestræninger, hvor der er både Minitræning, Ungdomstræning og Voksentræning med imponerende gennemsnitlig 90 deltagere. Denne ugentlige samling med efterfølgende fællesspisning, når træningen er fra klubhuset, styrker det sociale miljø – og både arrangører og deltagere glæder sig til næste onsdagstræning.

Klubben er meget synlig i Vejle, og klubben mener selv, at det er glæden blandt klubbens medlemmer, der har bredt sig i byen – og dermed tiltrukket endnu flere medlemmer. Ikke mindre end 53 nye medlemmer er det blevet til over en 2 års periode, det svarer til en stigning på fantastiske 31%.

Tillykke til OK SNAB


2017

Mogens Nielsen, OK West fik Silvablokken

Silva-blokken gives til et udvalgsmedlem på kredsplan, som har udført et stort arbejde til gavn for orienteringssporten. Silva-blokken uddeles på skift mellem kredsene. I år tildeles den en person fra Sydkredsen.

Mogens silvablok 2017

 

Årets modtager er et venligt og hjælpsomt menneske, der sjældent siger nej til opgaver af en hver slags. Der er tale om en praktisk ”handy-man”, der ikke giver op overfor problemer inden for så forskellige områder som: Håndværk, IT, økonomi og ledelse.

Året modtager af Silvablokken startede som O-løber i 1963 og har én gang i sin lange O-løbs karriere vundet en medalje ved DM. Det var i 1968.

Ud over medaljetager ved DM kan året modtager af Silvablokken på sit visitkort skrive:

 • Løbstilmelder
 • Bestyrelsesformand
 • Revisor
 • Stævneleder
 • Webredaktør
 • tidtager og beregner
 • materielforvalter
 • korttegner
 • indkøber
 • medlem af stævne- og reglementsudvalget
 • kredsudvalgsmedlem
 • rejsearrangør
 • træningsløbsarrangør
 • løbsplanlægger.

Jeg tør godt sige, at løbsarrangementer i Sydkredsen i gennem rigtig mange år ikke ville have været det sammen uden den store indsats, som prismodtageren har leveret både i forhold til planlægning og i forhold til materiel. Der er nok ikke så mange blandt kredsens medlemmer, som kender vedkommende, og det er måske i virkeligheden, fordi der er tale om en beskeden person, der ikke har behov for at markedsføre sig selv.

Jeg mødte ham for første gang, da jeg for 7-8 siden blev valgt ind i kredsudvalg Syd. Jeg lærte ham hurtigt at kende, som en person, der har styr på tingene og et klart overblik over sine opgaver. Men også som et dejligt menneske, der bidrogr til hyggeligt samvær, når vi holdt møder.

Da jeg kort tid efter blev formand for Sydkredsen var han med sin enorme erfaring en meget stor hjælp for mig i forhold til at løse mange af de opgaver, jeg som helt ny stod overfor. Det har været en uvurderlig hjælp for mig i min udvikling som formand, at der altid var et sted, hvor jeg kunne spørge og velvilligt få svar.

Der er ingen tvivl om, at året modtager af Silvablokken har betydet meget for mig som formand, men der er heller ingen tvivl om, at han har betydet rigtig meget for Sydkredsen som helhed i sin rolle som terminslistefører og ansvarlig for kredsens materiel igennem rigtig mange år.

Jeg har aldrig været i tvivl om, at han skulle have Silvablokken, - og det har undret mig, at det ikke er sket tidligere. I 2014 var alt kørt i stilling til, at jeg kunne overrække ham Silvablokken, men i stedet fik han det år DOF’s ærestegn.

Mogens Nielsen, OK West, nu skal du have Silvablokken, inden du gør alvor af dine trusler om helt at gå på ”pension” i Sydkredsen. Kredsudvalg Syd ønsker dig tillykke og takker for din indsats.

Kate Nielsen, Formand Sydkredsen


2014

Ved DOF’s årlige repræsentantskabsmøde i 2014 var der stor hæder til klubber og medlemmer fra Sydkredsen.

Den fornemste af alle priserne: DOF’s ærestegn blev givet til:

- Knud Erik Thomsen, OK Svendborg

- Morgens Nielsen, OK WEST

Begge har fået ærestegnet for deres mangeårige engagement i Sydkredsudvalget (omkring 25 år). Samtidig har de begge to udført et utal af opgaver i egen klub i lige så mange år. Ærestegnet blev overrakt af formanden for DOF, Helge Søgaard.

Jens Peter Jensen, OK HTF modtog SilvaBlokken, der hvert tredje år tildeles en person i Sydkredsen, som har gjort et særligt arbejde til glæde for hele kredsen. Jens Peter Jensen har i mange år været indbegrebet af kredsungdomsarbejde i Sydkredsen, hvor han har været kredsens repræsentant i landudvalget, haft alle mulige roller i relation til KUM samt varetaget U1-kurserne og kredsungdomspokalen. Læs mere om Jens Peter og hans arbejde for Dansk Orienteringsløb her...>>>

Endelig blev OK Gorm den første modtager af DOF’s ny pris: Årets klub. OK Gorm var nomineret sammen med Hernings OK og Helsingør OK. Lise Tantholdt, Formand for breddeudvalget overrakte prisen og fremhævede bl.a. OK Gorms samarbejde med OK SNAB omkring træning af børn og unge og deres fælles satsning omkring elite, som har givet mange medaljer til OK Gorm’s unge medlemmer.