Skip to main content

Bennikefadet

bennikefadet

 

Bennike fadet er et evigt vandrende hædersbevis.

Fadet blev første gang uddelt af Egil Bennike ved hans 25 års jubilæum som formand for DOF's Fyns kreds den 12. februar 1966. Egil Bennike bestemte, at fadet hvert år på kredsens repræsentantskabsmøde skulle uddeles til en fynsk leder indenfor orienteringsidrætten. Kredsbestyrelsen skulle foretage indstillingen og uddele fadet.

Ved sammenslutningen af sydjysk- og Fyns kreds i 1973 bestemte Egil Bennike, at fadet fremdeles skulle uddeles til en fynsk leder indenfor orienteringsløb af de sidste 3 indehavere i fællesskab. Det sker ved Sydkredsens klubledermøde i januar/februar.

Kilde: Følgebog til Bennike-fadet

2024

2024 Bennikefad Carsten DjursaaCarsten Djursaa, Odense Orienteringsklub

Bennikefadet går til en meget aktiv person. Både som løber og aktiv imellem løb.

Han startede, da hans datter og en veninde skulle prøve en ny idræt og her faldt de over orienteringsløb.

I starten var det bare datteren der trænede, men langsomt begyndte personen også at prøve at løbe. Det greb om sig.

Han er indmeldt 1/9-2012.

Han er altid smilende ligegyldig hvor meget han har løbet rundt i skoven for at finde posterne…. Og bidrager gerne med flotte mønstre på O-track. Det er vi rigtig glade for.

Hans indsats for klubben er stor. Blev valgt ind i bestyrelsen i 2016, blev formand i 2017 og har siddet på posten siden. Under hans formandskab har klubben oplevet fremgang og stabilitet. Igennem hans formandskab har klubben oplevet en betydelig nedgang i gennemsnitsalder.

Tillykke med årets pris. Den er velfortjent.

Familien Krabek, Søren Mikkelsen samt Annette Færing og Per Storm Hansen

2023

2023 Bennikefadet Familien KrabekFamilien Krabek

Bennikefadet er siden 1966 blevet uddelt til en eller nogen der gør eller har gjort noget ekstra for orienteringssporten på Fyn, og uddeles af de seneste 3 modtagere.

Dette års modtager af Bennikefadet er faktisk en hel familie. De har alle fem demonstreret evne og vilje til at ville orienteringssporten det allerbedste.

Far har i flere år været træner til succesen Mini/Maxi-O i Odense Orienteringsklub, hvor resten af familien deltager super aktivt. Begge de to voksne har også været ledere på utallige U1 kurser når både deres egne børn og andres er afsted.

Til Spireløbet 2022 afholdt af OO fik far og den ene af sønnerne opgaven med tidtagning. En ny opgave som de gik til med krum hals, og løste til UG. Så det betyder også at flere i familien nu er ved at blive oplært i  kunsten med at tage tid. Det er super dejligt at have flere, der kan løfte denne for nogle lidt komplicerede opgave.

Lige ledes har familien også tegnet mange baner til diverse træningsløb.

De er altid klar på at give en hånd med. Det være sig både til det praktiske omkring løbsafviklingen som selv at deltage. Samt det sociale i klubben

Så det er en rigtig ihærdig familie, som jeg ville ønske at vi havde mange flere af i vores sport. Men heldigvis har vi familien Krabek. Far og mor Nicolaj og Johanne samt deres tre drenge Benjamin, Marius og Ludvig.

Tillykke med årets pris.

Hans Aage Hvalsøe Hansen og Søren Mikkelsen samt Annette Færing og Per Storm
Hansen

Foto mangler, da familien var på skiferie ved overrækkelsen.

2022

2022 Bennikefadet Soeren MikkelsenÅrets modtager hører til den heldigvis voksende race, hvor orienteringsengagementet er kommet gennem børnene.

Et barn skulle prøve at finde vej, og barnet blev sammen med mor så begejstret, at de blev ved. Far holdt sig lidt i baggrunden indtil videre. Men da det næste barn kunne starte, måtte far jo træde støttende til i familiens engagement.

Mor og børnene kunne finde ud af det, og det viste sig heldigvis, at heller ikke far for vild - i hvert fald ikke hver gang, og efterhånden gik det da nogenlunde stabilt for ham. Hermed er det så røbet, at årets modtager af Bennikefadet er af hankøn, - i lighed med 83% af modtagerne af denne hædersbevisning.

Da orienteringsvirussen først havde fået sit tag i ham, ville det ingen ende tage: Bestyrelsespost, først hjælper og derefter leder af ungdomsafdelingen, skovkontakt, korttegner, alt sammen i klubben. I klubsamarbejdet stod den især på Fyns Sprint Cup, og i kredsaktiviteter var det ungdomskurserne, der fik en hjælpende hånd.

Det siger sig selv, at hjælpsomhed er et af kendetegnene for modtageren, men også godt humør, organisationstalent, snakkesalighed og madlavningskunst er en del af ham.
Og derfor er det Søren Mikkelsen, OK Melfar, der skal have fadet i 2022.

Venlig hilsen
Morten Mølgaard, Hans Aage Hvalsøe Hansen, Annette Færing og Per Storm Hansen

2021

Bennikefadet 2021Årets modtager af Bennikefadet, er i år et par, som begge er særdeles aktive orienteringsløbere, og som deltager i mange løb rundt omkring i hele landet.
De er begge aktive i bestyrelsen for en af de fynske orienteringsklubber. Dels som næstformand, løbstilmelder og kørselskoordinator, når klubben skal til stævner rundt omkring i landet.

De er begge meget aktive, i klubbens mange arrangementer og når klubben arrangerer orienteringsløb. Var i 2019 banelægger og koordinator ved et af klubbens store arrangementer i Lohals på Langeland, hvor klubben både arrangerede sprintorientering i Lohals, Stafetorientering og Jysk/Fynsk mesterskaber i langdistance orientering. Tillige har de været banelægger og med afvikler af sydfynsk 5 daws i løbet af 2020.

Endvidere var … ….. …… vinder af klassen H65 ved Danmarksmesterskaberne i langdistance orientering 2020 i Åbenrå.

Vi har derfor fundet: Annette Færing og Per Storm Hansen, Svendborg orienteringsklub, som værdige modtagere af Bennikefadet 2021.

Med Venlig hilsen
Peter Knudsen, Morten Mølgaard Nielsen og Hans Aage Hvalsøe Hansen.

2020

Bennikefadet 2020 til Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns Politis Idrætsforenings Orienteringsafdeling (FPI)

2020 Bennikefadet Carsten og HansÅrets modtager af Bennikefadet har været en del af Fynsk orientering i mere end 45 år, hvor det er blevet til rigtig mange forskellige ledende funktioner ved alle typer fynske arrangementer: Stævneleder, Stævnekontrollant, Banelægger, Banekontrol.

Ligeledes er vedkommende også synlig til de fælles fynske orienteringsløb, og må have betegnelsen af at være en dygtig orienteringsløber med flere DM-medaljer på sit cv.

Vedkommende har i mange år været leder for Fyns nok mindste orienterings klub, hvor han varetager mange af ovennævnte funktioner. Desuden administrative opgaver så som planlægning af klubbens aktiviteter, informationsmail, opfølgningsmails, kørselsfordeling, alt sammen så klubben fremstår med Fyns højeste serviceniveau.

Hans stille smil og positive tilgang til tingene er også et plus. Derfor en værdig modtager af Bennikefadet 2020.

Med Venlig Hilsen
Morten Mølgaard, Peter Knudsen, Inger Andersen og Hans Larsen.

2019

Årets prismodtager har været et særdeles aktivt medlem af Odense Orienteringsklub siden 2005.Niels Mlgaard med Bennikefadet 2019 330px
 
Modtageren er i dag den drivende kraft i Fyns 5 daws som stævneleder og ofte også banelægger på en af etaperne. Det er et arrangement, hvor der er styr på tingene og hvor deltagerantallet er støt stigende.
 
Modtagerne har i forbindelse med opstart af børneaktiviteter i OO gjort en meget stor indsats i forbindelse med søndagenes mini/maxi træning, en aktivitet, som er så succesfuld, at der nu er venteliste for nye deltagere.
 
Han har været stævnekontrollant i Faaborg og er engageret i afviklingen af U1 træningssamlingerne.
 
Han er flittig med opdateringer på Facebook, og deler gerne både historier og billeder
 
Han har fået sine kone Anne og 3 børn, Magnus, Mikkel og Nynne med i orienteringssporten.
 
Kort sagt. Et rigtig dejligt og engageret o-løbsmenneske.
 
Tag godt imod årets prismodtager, 

Morten Mølgaard Nielsen, Odense Orienteringsklub.
 
Med venlig hilsen
Steen, Hans, Inger og Peter.

2018

Bennikefadet tildeltes: Peter Knudsen – OK Melfar

Årets prismodtager, er hovedansvarlig for udviklingen af den store ungdomsafdeling, der præger prismodtagerens klub i øjeblikket. En gang om ugen samles omkring 40 ungdomsløbere til træning, hvor prismodtageren med sit træner team sørger for aktiviteter, der gør at det er sejt at gå rundt i byen med klubjakke på.

Samtidig betyder træningsformen, at rigtig mange forældre er aktive og melder sig ind i klubben.

Modtageren har været banelægger og organisator ved mange Fynbo Karuseller i de senere år, og ikke mindst skal det bemærkes at vedkommende ikke er bange for at give sig i kast med de store opgaver, som banelægger ved Påskeløb 2016. Også fremover har vedkommende opgaver af stor værdi ved "den fynske sprintcup".

Som samarbejdspartner i klubregi, er modtageren inspirerende og behagelig at være sammen med, tingene bliver udført samvittighedsfuldt, så det bliver en succes.

Vi ved ikke om det er fortrin eller ulempe, at han har 3 sønner der alle har udviklet stort talent for orienteringsløb.

2017

Bennikefadet er siden 1966 blevet uddelt til en fynsk leder inden for orientering, som har ydet en stor indsats for sin sport. Modtageren vælges af de 3 foregående års modtagere, og det er således Bjørn Christoffersen, Erik Damgaard og Steen Vestergaard, som har æren af at udvælge modtageren af Bennikefadet 2017.
Vi har ofte sagt om prismodtagere, at de var med fra begyndelsen. Om årets prismodtagere kan vi faktisk sige, at de var med før begyndelsen. De var nemlig med i en gruppe af mennesker, som i 1978 mente, at Faaborg OK skulle være en realitet.
Hans Larsen blev klubbens første formand og Inger Andersen kom i bestyrelsen. Hvor mange tillidsposter de senere har haft, er der vist ingen der har sty´r på. Det vi ved er, at de nu i snart 40 år har været indbegrebet af Faaborg Orienteringsklub.
Der har ikke været mange arrangementer i F O K, hvor Inger og Hans ikke har haft en funktion. Det være sig store som små. Stævneleder, banelægger, stævnepladsansvarlig, kiosk, korttegner osv. Ud over arrangementerne er de altid at finde i den aktive del af klubben, som får hverdagen til at fungere. De tilbyder altid deres hjælp til postudsætning og inddragelse ved træningerne, og de går ikke hjem før posterne er på plads i skabet, og gulvet er fejet. Det er også en selvfølge at Inger er klar ved den nødvendige oprydning, og en gang imellem hovedrengøring i køkkenet. Trænger viskestykkerne til at blive vasket, smutter de lige med hjem. Hans har brugt mange dage på, at fjerne brombær fra stævnepladser og brændenælder fra børnebanerne.
Kort sagt: De er bare her, der og alle vegne.
Rent sportsligt er det heller ikke så få medaljer de har løbet hjem til klubben.
På vegne af de sidste tre års modtagere.
Erik Damgaard

2016

Bennikefadet er siden 1966 blevet uddelt til en fynsk leder indenfor orientering, som har ydet en stor indsats for sin sport. Modtageren vælges af de 3 foregående års modtagere, og det er således Ole Balslev, Bjørn Christoffersen og undertegnede, som har æren af at udvælge modtageren af Bennikefadet 2016.

Årets modtager af Bennikefadet er en særdeles aktiv idrætsmand. Han har været aktiv indenfor orienteringssporten i mange år og medlem af Odense Orienteringsklub side 70-erne. Han begyndte faktisk sin o-karriere i Viborg.

Årets modtager er kendt for en utrolig energi og utrættelighed. Det mærkes både for dem han træner og arbejder sammen med.

Det er dog i det organisatoriske arbejde, hans evner kommer til udtryk, og her han bruger megen tid og energi.

Ingen, som har været med til at arrangere o-løb, vil have undgået at bemærke prismodtageren som en vigtig del, i et utal af såvel odenseanske som fælles fynske arrangementer, han optræder som stævneleder eller funktionsleder, finder officials, står for den praktiske opstilling af stævneplads, bygger en bro om nødvendigt.

Ingen kan vist mere være i tvivl om, at prismodtageren er Steen Vestergaard.

Kort sagt: Steen er her, der og alle vegne – har også tid til at være bestyrelsesmedlem i OO.

I tillæg til alt dette foregår det hele som regel med en smittende energi, latter og godt humør.

Det må også nævnes, at Steen øser af sin erfaring som underviser på DOF-akademiet

Som det nyeste er han også begyndt at cykle ”Vintercup”, med stor succes.

Med venlig hilsen 

Erik Damgaard, Faaborg Orienteringsklub

2023: Familien Krabek, Odense OK

2022: Søren Mikkelsen, OK Melfar

2021: Annette Færing og Per Storm Hansen, Svendborg orienteringsklub

2020: Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns Politis Idrætsforenings Orienteringsafdeling (FPI)

2019. Morten Mølgaard Nielsen, Odense Orienteringsklub.

2018. Peter Knudsen, OK Melfar

2017: Hans Larsen og Inger Andersen, Fåborg OK

2016: Steen Vestergaard, Odense OK

2015: Erik Damgaard, Fåborg OK

2014 Bjørn Christoffersen, Svendborg OK

2013: Ole Balslev, Odense OK

2012: Lisbeth Skovbjerg, Odense OK

2011: Helle og Thomas Sørensen, OK Melfar

2010: René Wilhardt, Svendborg OK

2009: Ethna Cavanagh og Søren Klingenberg fra Faaborg OK

2008: Jørgen Olesen fra OPI

2007: Jørgen Løvendahl Odense OK

2006: John Hansen Melfar

2005: Allan Grundsøe Odense OK

2004: Bent Mikkelsen Faaborg OK

2003: Anita Lunding Svendborg OK

2002: Tove Skovlyst Faaborg OK

2001: Ikke uddelt

2000: Ikke uddelt

1999: Svend Aage Jensen Odense OK

1998: Thomas Lindschouw Faaborg OK

1997: Knud Erik Thomsen Svendborg OK

1996: Carsten Lausten Odense OK

1995: Karl Andersen Faaborg OK

1994: Morten Lassen Faaborg OK

1993: Inger Andreasen OK Melfar

1992: Jens M. Ibsen Svendborg OK

1991: Grethe Jørgensen Faaborg OK

1990: Palle Møller Nielsen Odense OK

1989: Svend Johansen Svendborg OK

1988: Jørgen Voigt Arnsted Odense OK

1987: H. V. Jensen Odense OK

1986: Aksel Skovlyst Faaborg OK

1985: Sv Aage Andersen Odense OK

1984: Klaus Juel Madsen Odense OK

1983: Torben Rasmussen Odense OK

1982: Preben Larsen Faaborg OK

1981: Bent Poulsen Svendborg OK

1980: Gert Pedersen Odense OK

1979: Ivar Tang Svendborg OK

1978: Jørgen Stamp Odense OK

1977: Jens Bonnichsen OPI (Odense Politi’s I.f.)

1976: Poul V Rasmussen Odense OK

1975: Kaj Pedersen Odense OK

1974: Erik Hansen Odense OK

1973: Tove og Ole Møller OK Melfar

1972: Gravers Henriksen Odense OK

1971: Lars Jeppesen Odense OK

1970: Rich. Christensen F.D.F. Vestfyn

1969: Hans Andersen Odense OK

1968: Mogens Sand Svendborg OK

1967: Poul Madsen Odense OK

1966: Aage Dehlholm Svendborg OK