Et godt tilbud fra Nordvest Orienteringsklub

Siden 1959 har Nordvest Orienteringsklub afholdt ”Klitløbet” hvert andet år forskellige stedet i Nordvest Jyllands udstrakte skov- og klitområder.
Til løbet anvendes gamle kort – ofte omarbejdet fra Geodætisk Instituts kortmateriale. Det er sjældent nemt, men en udfordring både fysisk og kreativt. Skoven på kortet er måske fældet eller blevet gennemskåret af stier, som ikke er på kortet. Eller klitten er blæst væk. Det afgørende kriterium for postplaceringen er: kan banelæggerne finde posten, kan løberen også. Og det kan løberne. Det har mange bevist gennem de sidste 52 år.

Klitløbet afvikles den 17. juni 2012 i Lild - Bulbjerg området på et kort anvendt til Wild West 1977.

Længste bane er godt 20 km og den korteste omkring 4 km. To af baneren er mellemsvære
Desuden er der en lettere bane på ca. 3 km på et almindeligt O kort fra 1994.

Tekst og billede indsendt af: Jane Thode Jensen, Nordvest Orienteringsklub

Endnu engang får vi en af de sjældne muligheder for at besøge Jægerspris Storskov.

Tidligere har DM-lang (som det hed den gang) været afholdt om efteråret. Denne gang bliver DM-ultralang afholdt den 1. april, inden bregnerne har fået gang i væksten. Det giver en helt anden skov med nogle andre post- og stræk-muligheder, end der er om efteråret, hvor bregnerne breder sig frodigt ud over skovbunden i store dele af skoven.

Hvis man under løbet ikke når at bemærke de gamle egetræer, kan man efter løbeturen tage ud at se Kongeegen, som anslåes at være 1.500-2.000 år gammel og dermed Nordeuropas ældste egetræ. Den stod oprindeligt på en åben fugtig eng, men har i mange år stået i et fredet område, som er drænet, så skoven kan vokse i højden. Det er med til at gøre Jægerspris Nordskov til en spændende, afvekslende skov, som vi glæder os til at byde jer velkommen i, til nogle spændende, afvekslende - og dejlig lange baner.

Tekst indsendt af: Bodil Karlsmose Kliem, Farum OK

Dagen før palmesøndag og i påskedagene er der stor orienteringsaktivitet i Helsingør og i skovene omkring byen. Vi har fået sommertid, dagene er blevet længere og foråret har vist sine første tegn. Det er fristende at komme i skoven.

Helsingør Ski- og Orienteringsklub – HSOK – indbyder til DM-SPRINT 31. marts og få dage efter til fire påskeløb i skovene i kommunen.

DM-SPRINT afvikles i terrænet og i bebyggelserne omkring HSOKs klubgård, og løberne undgår ikke at få den smukke udsigt over Øresund og over mod Sverige. Indbydelsen er for længst lagt på nettet under O-service, og her kan man læse mere om arrangementet og se billeder fra terrænet, som det ser ud nu med sol og flotte farver.
Se invitationen her

PÅSKELØBENE er en gammel tradition i HSOK for klubmedlemmer, der ikke tager til påskeløbene i Jylland.

For få nogle år siden efterkom vi et pres fra andre klubber om at gøre de fire løb åbne for andre deltagere, men vi har fastholdt den gamle praksis med uformelle løb, hvor vi anbefaler at tilmelde sig et eller alle fire løb, men man kan også komme på selve dagen og håbe der er kort til rådighed. Alle starter er put-and-run, og der er ikke de store faciliteter på stævnepladserne. Men det plejer at være intimt og hyggeligt – også 2. påskedag, hvor vi slutter med at spise mad sammen i klubgården.

HSOK glæder sig til DM-SPRINT og til påskeløbene.

Velkommen.

Tekst indsendt af: Palle Breuning, HSOK


http://hsok.dk/dm-sprint.htm

Årets repræsentantskabsmøde afholdes den 3. marts 2012 i Odense fra 9.30-16.30

Udover det traditionelle mødeprogram byder mødet på spændende oplæg og en debat omkring fleksible medlemskaber.

Detaljeret information omkring repræsentantskabsmødet vil fremsendes til klubberne medio februar.

Repræsentantskabet
Nedenstående er uddrag af forbundets
love
:

Forslag til repræsentantskabet:
8.10
Forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde skal være forbundets sekretariat i hænde senest den 2. januar. Dog kan forslag, der senere er fremsat på og fremmet af et regionalt klubledermøde optages på dagsordenen, hvis det indsendes til forbundets sekretariat umiddelbart efter klubledermødet. Indkomne forslag offentliggøres snarest muligt på forbundets hjemmeside.

Deltagelse
8.4
Kun repræsentanterne fra klubber, der er fuldgyldige medlemmer, har stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer.

8.5
En klub kan kun give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere over begge klubbens stemmer.

8.6
For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være forbundets sekretariat i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet.

8.7
Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved registreringen af de fremmødte stemmer ved indledningen af repræsentantskabsmødet.

Klubberne kan gratis tilmelde to klubrepræsentanter - ønsker man flere, så koster det kr. 500,- pr. mand.
Tilmelding kan ske allerede nu via O-service.

Vel mødt!
På HB's vegne
Michael Sørensen

se denne indkaldelse som pdf her
Se referat af repræsentantskabsmødet 2011 via linket nedenfor.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2011_Repraesentantskabsmoede.pdf

Denne gang vandt hun The Orienteering Achievement of 2011

Med mere end 3000 afgivne stemmer fra 50 lande er World Of O's afstemning nok den største og mest repræsentative afstemning om den bedste orienterings-præstation. I det perspektiv er det imponerende, at Ida Bobach, der sidste år blev nummer to kun lige akkurat slået af Simone Niggli, i år ikke blot igen blev nomineret, men også vandt med en meget stor margin. Hun fik 31% af samtlige stemmer hos kvinderne, mens Helena Jansson, SWE, blev nummer to med 16% af stemmerne.

Resultaterne er da også til at få øje på. Ikke nok med, at hun gjorde rent bord ved junior-VM med tre guld på de individuelle distancer, men - som de fleste vel er klar over - fik hun overraskende også en sølvmedalje på mellemdistancen ved senior-VM i Frankrig. I et interview med World Of O i anledningen af udnævnelsen, fortæller Ida, at JWOC var det primære mål i år. Men præstationerne ved World Cup løbet i området sidste år, træningssamlingen i Clermont Ferrand samt den store opbakning fra landsholdsgruppen var med til at hjælpe med at tro på et godt resultat ved VM.

Hos herrerne var det - ikke overraskende - Thierry Gueorgiou med tre guldmedaljer ved VM, deriblandt den længe eftertragtede stafet-medaljer. Han fik over halvdelen af alle stemmerne hos herrerne; de 6 øvrige nominerede måtte nøjes med at dele resten.

http://news.worldofo.com/2011/12/15/gueorgiou-and-bobach-orienteering-achievement-of-2011/

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD