Skip to main content

STOR tak - og evalueringen er klar!

| Administrator | Nyheder 2011

Evalueringen af 'Vision2015 Klubforløb' i 2011 er nu klar. Der er mange værdifulde input fra visionsklubberne.

Alle klubber kan hente inspiration ved at læse evalueringen af årets Vision2015 Klubforløb.

Visionsklubberne udtrykker generel tilfredshed med forløbet og kommer med vigtige og værdifulde input til 2012-satsningen.

Evalueringen er inddelt i disse kapitler:

1. Baggrund og deltagende klubber
2. Evalueringens resultater
3. Input fra klubberne
4. Afsluttende bemærkninger: Tak – og vi glæder os til 28. april

Læs her kapitel 4 - inkl. en stor tak til de deltagende klubber:

Fra DOF’s administration skal der lyde en kæmpestor tak til de klubber, der som Vision2015 Klubber i 2011 er gået forrest og har medvirket til, at vi har et yderst kvalificeret grundlag at bygge videre på. Samtidig har indsatsen kastet medlemmer og synlighed af sig lokalt mange steder.

Det er meget værdifuldt og kommer alle klubber til gavn. Det tegner pt. til, at ’Find vej i Danmark’-dagen 28. april vil indeholde over 30 events, og mindst 20 klubber vil være ’Vision2015 Klubber’ fra 2012. Det er yderst tilfredsstillende!

Der er i klubberne generelt en positiv stemning og åbenhed overfor at prøve nye veje for at gøre orientering let at gå TIL og let at GÅ til, som det hedder i forbundets Vision2015. 2012 vil med klubbernes opbakning blive det mest markante synlighedsår i forbundets historie – takket være klubbernes uvurderlige indsats.

Vi skal i fællesskab udnytte den synlighed til at rekruttere MANGE nye medlemmer. Det kræver, at klubberne er åbne overfor interesserede og har attraktive produkter at tilbyde nye, som aldrig har set et orienteringskort før. Og det kræver en skarp koordinering af indsatsen 28. april. Vi glæder os!

Læs hele evalueringen via linket herunder!

http://www.findveji.dk/uploads/EvalueringVision2015Klub2011.pdf