Skip to main content

Repræsentantskabsmøde 2012

| Administrator | Nyheder 2011

Årets repræsentantskabsmøde afholdes den 3. marts 2012 i Odense fra 9.30-16.30

Udover det traditionelle mødeprogram byder mødet på spændende oplæg og en debat omkring fleksible medlemskaber.

Detaljeret information omkring repræsentantskabsmødet vil fremsendes til klubberne medio februar.

Repræsentantskabet
Nedenstående er uddrag af forbundets
love
:

Forslag til repræsentantskabet:
8.10
Forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde skal være forbundets sekretariat i hænde senest den 2. januar. Dog kan forslag, der senere er fremsat på og fremmet af et regionalt klubledermøde optages på dagsordenen, hvis det indsendes til forbundets sekretariat umiddelbart efter klubledermødet. Indkomne forslag offentliggøres snarest muligt på forbundets hjemmeside.

Deltagelse
8.4
Kun repræsentanterne fra klubber, der er fuldgyldige medlemmer, har stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Hver klub har 2 stemmer.

8.5
En klub kan kun give stemmefuldmagt til egne repræsentanter. En klub kan give en repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere over begge klubbens stemmer.

8.6
For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være forbundets sekretariat i hænde senest 5 dage før repræsentantskabsmødet.

8.7
Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved registreringen af de fremmødte stemmer ved indledningen af repræsentantskabsmødet.

Klubberne kan gratis tilmelde to klubrepræsentanter - ønsker man flere, så koster det kr. 500,- pr. mand.
Tilmelding kan ske allerede nu via O-service.

Vel mødt!
På HB's vegne
Michael Sørensen

se denne indkaldelse som pdf her
Se referat af repræsentantskabsmødet 2011 via linket nedenfor.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2011_Repraesentantskabsmoede.pdf