Som en ny service kommer referater af hovedbestyrelsens møder nu på hjemmesiden.

Som en ny service kommer referater af hovedbestyrelsens møder nu på hjemmesiden.
”Det er et lille skridt i retning af mere åbenhed og synlighed”, udtaler formand Ole Husen til hjemmesiden, og fortsætter.
”Vi vil gerne i tættere dialog med medlemmer, klubber og kredse, og synes selv det giver mere energi, når vi kan se, hvad andre er i gang med og hvad der bevæger sig i vores forbund.”
"Det gælder også, selvom der er ting, som ikke er velfungerende lige nu" - slutter formanden.

Du finder referatet her.

Flere midler til børn og unge i naturen * pressemeddelelse, 30.jan 03

Flere midler til børn og unge i naturen * pressemeddelelse, 30.jan 03

Fælles pressemeddelelse fra Friluftsrådet og Miljøministeriet, udsendt 30. januar 2003:

Partnerskab om ny oplevelser i det fri

Friluftsrådet har i dag afsat 13 millioner kroner til friluftsprojekter i Danmark. Pengene, som stammer fra Tips- og Lottomidlerne, matcher de 13 millioner, som miljøminister Hans Chr. Schmidt i efteråret afsatte til friluftsprojekter på finansloven. Med dette nye partnerskab er der i alt 26 millioner til rådighed til forbedring af danskernes muligheder for oplevelser i det det fri.

"Jeg er meget glad for Friluftsrådets store opbakning", siger miljøminister Hans Chr. Schmidt. "Oplevelser i det fri er en vigtig del af danskernes fritid og for mig har det især stor betydning, at børn og unge får bedre mulighed for at komme ud i skov og natur. Jeg er selvfølgelig meget glad for, at vi nu kommer til at realisere flere af de mange gode ideer, som findes rundt om i Danmark."

Friluftsrådets formand, Bent Agerskov, og miljøminister Hans Chr. Schmidt er enige om at tipsmidlerne fra Friluftsrådet og miljøministerens finanslovspenge skal køre et tæt parløb, selv om de bliver administereret hver for sig. Projekterne skal bygge på ideer i lokalsamfund og foreninger over hele landet.

"Det er en virkelig god aftale", siger Hans Chr. Schmidt. "Jeg glæder mig over Friluftsrådets kontante kvittering for mine ideer om, at miljøpolitikken skal understøtte danskernes velfærd og sundhed. Nu får vi også forbedrede muligheder for at opbygge den naturforståelse hos børn og unge, som er afgørende for succes i natur- og miljøpolitikken".

Mange konkrete projekter får chancen for at komme fra tegnebrættet og ud i naturen. Projekterne, som skal føres ud i livet gennem 2003 og 2004, vil få stor spændvidde, målt ud af de mange ansøgninger, der allerede er kommet. Her er der f.eks. forslag om at bruge naturskoler til børnehaver og skolefritidsordninger, ideer til legeskove, familiearrangementer og aktiviteter i skovene på alle årstider.

"Det lokale engagement er altafgørende, og derfor vil der ikke blive lagt en stram spændetrøje ned over bevillingerne," siger Bent Agerskov, formand for Friluftsrådet. "Især når det drejer sig om nye samarbejdsformer vil vi se positivt på ansøgningerne, ikke mindst hvis de udvikler naturforståelsen hos børn og unge."

Yderligere oplysninger:

Direktør Jan Eriksen, Friluftsrådet, tlf. 33 79 00 79

Vicedirektør Ole Christiansen, Skov- og Naturstyrelsen, tlf. 39 47 20 06


Danmarks Idræts-Forbunds blad, Idrætsliv, tager i sit seneste nummer (2/2003) fat på spørgsmålet om rigtig og lovlig brug af e-mails.

Danmarks Idræts-Forbunds blad, Idrætsliv, tager i sit seneste nummer (2/2003) fat på spørgsmålet om rigtig og lovlig brug af e-mails.

Du kan læse Hanna Britt Millings artikel nedenfor eller direkte på DIFs hjemmeside - sammen med artikler om bl.a.:
- Tvivl om moms afklaret
- Flere lettelser på vej
- Fælles front mod seksuelle overgreb
- Rokering i risikoforbund
- Perspektiver for kampen mod seksuelle overgreb
der alle er indlæg, der direkte er relevante for os orienteringsløbere.P@s på med e-post

Klubbens ledere skal tænke sig om, inden de sender e-post ud.Af Hanna Britt Milling

31. januar 2003

Det er drønirriterende at modtage en masse junk, hver gang man åbner sin postkasse. Og det er ekstra irriterende, hvis man ikke selv har tilmeldt sig.

Mange kommer uønsket på forskellige postlister, fordi de modtager post fra bekendte og venner, som ikke har sløret modtagernes identitet og e-postadresser. Og det kan være ulovligt.

"Loven siger klart, at modtagernes personlige oplysninger ikke må komme til uvedkommendes kendskab, fordi der derved er en risiko for, at nogle vil udnytte aktive e-postadresser til at sende reklamer og spam," siger DIF's jurist, Ulla Meinecke-Søes.

Som eksempel nævner hun, at hvis klubben udsender en meddelelse, som går ud til alle medlemmerne og til personer og firmaer uden for klubben, er det ulovligt, hvis man kan se navne og adresser på alle modtagerne.

I det tilfælde er det er lige meget, hvor mange man sender til, for hvis der er risiko for spredning, er loven overtrådt. Både fordi modtagerne risikerer at komme på uønskede postlister, og fordi modtagerne måske ikke ønsker at blive sat i forbindelse med nogle af de andre modtagere, fx et firma.

Skjul modtagerne
"Det kommer ofte an på en subjektiv vurdering, om en forening overtræder loven. Vil man være på den sikre side, skal man altid skjule modtagerne, hvis man også sender til personer uden for klubben," siger Ulla Meinecke-Søes.

Nogle gange kan man naturligvis fortsætte med at vise modtagerne, hvis det er vigtigt - og tilsigtet - at modtagerne kan se, hvem andre e-posten er sendt til. Det svarer til, at man i et brev skriver, hvem der har modtaget kopi af det. Men er det ikke helt naturligt at sende en kopi, er det heller ikke naturligt at vise modtagernes navne, og så skal de skjules.

Det er nemt at skjule modtagerne. Postprogrammer har typisk tre felter, hvor man kan skrive modtagernes e-postadresser:

Til, der er feltet til den primære modtager.

Cc, der er feltet til modtagere, der bedes læse e-posten til orientering.

Bcc, hvor modtagerne ikke kan se, hvem der har fået e-posten foruden dem selv. Bcc står for 'Blind carbon copy', altså en blind kopi.

Hvis bcc-feltet er skjult, kan man få det frem ved at klikke på 'vis', når man står i en ny meddelelse.

Det siger loven
Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere.
Jeg synes artiklen fint anviser, hvordan vi kan løse problemet. Jeg vil dog samtidig opfodre til, at vi øverst i mailen og det referat, den indbydelse eller det fællesbrev der sendes rundt, angiver modtagergruppen. Det gør det lettere for modtageren at forstå, hvorfor de modtager mailen.

Hvis du samtidig sondre imellem, hvem du sender til og hvem det er til orientering for, er det lettere at finde ud af, om man som modtager blot skal læse, eller om du som modtager skal til at gøre noget, f. eks give et svar eller løse en opgave.

Se - som et eksempel - seneste referat hovedbestyrelsen her.

. Du skal samtidig sende en kopi af din mail til klubbens adresselistefører, for det kan være her fejlen er opstået.

><br>O-posten nr. 1 2003 skulle nu gerne være ude ved alle abonnementer og medlemmer af A-klubberne.<br><br>Der sendes kun et eksemplar til hver postadresse.<br><br>Vi har siden sidste udsendelse brugt en del tid på at få rettet op på adressedatabasen, men der kan stadig være fejl. Så derfor - prøv at hjælp os på den rigtige måde.<br><br>Hvis du ikke har modtaget din O-post senest onsdag den 12. februar 2003 sender du en mail til denne adresse - <span id=Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Du skal samtidig sende en kopi af din mail til klubbens adresselistefører, for det kan være her fejlen er opstået.

Den skal indeholde en kort forklaring af problemet og følgende oplysninger -
- Navn
- Adresse
- Postnummer og by
- Klub

Har du modtaget 2 eller flere eksemplarer af O-posten, vil vi gerne have denne oplysning sammen med ovennævnte oplysninger.

Bor I flere medlemmer på samme adresse, og ønsker I at bladet bliver adresseret til en anden person på adressen, skal du skrive:
- Først alle ovennævnte oplysninger for den nuværende modtager og
- derefter navnet på den person, der fremover skal stå som modtager.

Det kan være upraktisk, hvis modtageren er familiens teenager, der snart eller allerede er flyttet hjemmefra og har taget bladet med sig.

På forhånd - tak for hjælpen.

Hvert år kan der den 1. marts, 1. august og 1. november søges tilskud fra Tips- og Lottomidlerne gennem Friluftsrådet.

Hvert år kan der den 1. marts, 1. august og 1. november søges tilskud fra Tips- og Lottomidlerne gennem Friluftsrådet.

Det er især tre puljer der er relevante for os:

Grønne områder og lokalt naturarbejde
Her gives der støtte til materialer der forbedre mulighederne for naturoplevelser og friluftliv i nærmiljøet, fortrinsvis projekter, der er baseret på frivilligt arbejde.
Tilskud gives til bl.a shelters, fuglekasser, bålhuse, frugttræer og bærbuske.
- En klub under DOF har søgt og fået et pænt beløb til opsætning af faste poster.

Naturformidling
Projekter der øger befolkningens forståelse for naturen.
Det kan være udstyr til naturundersøgelser, foldere og kort (!), infotavler, naturskoler og -centre og meget andet.

Friluftsprojekter
Materialer og grej der giver grupper eller foreninger bedre muligheder for at udøve friluftsliv.
Tilskud gives til bl.a. både, havkajakker, lavvuer, fiskegrej m.m.

Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside.

Det er vigtig at understrege, at der er tale om støtte, f. eks med 50% af dokumenterede udgifter. Herudover hviler støtten på en forudsætning om en frivillig indsats fra din side.

Jeg deltager gerne i projektudviklingen og udformning af en ansøgning, - men det er dig og din klub, der skal tage initiativet og sætte tingene på plads.

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF