Skip to main content

Flere penge til friluftsliv

| Administrator | Nyheder 2003

Hvert år kan der den 1. marts, 1. august og 1. november søges tilskud fra Tips- og Lottomidlerne gennem Friluftsrådet.

Hvert år kan der den 1. marts, 1. august og 1. november søges tilskud fra Tips- og Lottomidlerne gennem Friluftsrådet.

Det er især tre puljer der er relevante for os:

Grønne områder og lokalt naturarbejde
Her gives der støtte til materialer der forbedre mulighederne for naturoplevelser og friluftliv i nærmiljøet, fortrinsvis projekter, der er baseret på frivilligt arbejde.
Tilskud gives til bl.a shelters, fuglekasser, bålhuse, frugttræer og bærbuske.
- En klub under DOF har søgt og fået et pænt beløb til opsætning af faste poster.

Naturformidling
Projekter der øger befolkningens forståelse for naturen.
Det kan være udstyr til naturundersøgelser, foldere og kort (!), infotavler, naturskoler og -centre og meget andet.

Friluftsprojekter
Materialer og grej der giver grupper eller foreninger bedre muligheder for at udøve friluftsliv.
Tilskud gives til bl.a. både, havkajakker, lavvuer, fiskegrej m.m.

Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside.

Det er vigtig at understrege, at der er tale om støtte, f. eks med 50% af dokumenterede udgifter. Herudover hviler støtten på en forudsætning om en frivillig indsats fra din side.

Jeg deltager gerne i projektudviklingen og udformning af en ansøgning, - men det er dig og din klub, der skal tage initiativet og sætte tingene på plads.