Signe Søes, sølvmedaljevinder på kortdistancen ved Junior VM i Letland i juli måned 2003, blev med stor majoritet kåret som Dansk Orienterings-Forbunds ”Årets Orienteringsløber 2003.”

Signe Søes, sølvmedaljevinder på kortdistancen ved Junior VM i Letland i juli måned 2003, blev med stor majoritet kåret som Dansk Orienterings-Forbunds ”Årets Orienteringsløber 2003.”
Dansk Orienterings-Forbunds eliteudvalg havde indstillet 2 emner, Carsten Jørgensen og Signe Søes, som kandidater til årets o-løber. Den endelige dom har medlemmer af danske orienteringsklubber fældet.
Afstemningen er foregået ved, at stemmerne er talt sammen kredsvis i hver af forbundets tre kredse. Den kandidat, der fik flest stemmer i kredsen fik 3 point, nr. to 2 point.
Både Signe Søes og Carsten Jørgensen kommer fra Østkredsen, men ingen steder var der tvivl hos medlemmerne. Signe Søes var som årets eneste medaljetager sikker kandidat i alle tre kredse og totalt fik hun over 70% af de afgivne 300 stemmer.
Signe Søes har op igennem ungdomsklasserne vist et klart talent og har de sidste 3 år været forbundets bedste damejuniorløber.
International klasse har Signe Søes vist i 2003 ved først ved NOM (de åbne nordiske mesterskaber) at blive nr. 7 på kortdistance i et svært svensk terræn, og det afgørende internationale gennembrud fik hun, da hun blev nr. 2 og sølvmedaljevinder på kortdistancen ved dette års Junior VM i Estland.
Signe er fra 2004 senior og er blevet optaget i forbundets Elitegruppe. Det bliver spændende at følge den talentfulde løber ved de kommende store konkurrencer på dansk grund, EM på Sjælland til sommer og VM i Jylland i 2006.

Vinder af lodtrækningspræmier.
Interessen for at deltage i stemmafgivningen har i år været større end sidste år, i det i alt 70 flere har afgivet stemme i år.
Blandt deltagerne i stemmeafgivningen er der trukket lod om 5 gavekort á 100 kr.
De heldige er:
Søren Kjær, Rosenvænget 33, OK HTF
John Aasøe, Paradiskrogen 5, Søllerød OK
Sune Enevoldsen Pedersen, Julius Blomsgade 19, 3. th, Farum OK
Jesper David Jensen, Nybro Vænge 55, 2800 Lyngby, Tisvilde Hegn OK
Lene Kofoed Petersen, Kildevangen 7, Horsens OK

DM Klub 2004 skal holdes i Damsbo Skov, og skoven er derfor lukket med øjeblikkelig virkning.

Problemer med skovtilladelser har givet arrangøren Fåborg OK store problemer med at finde en skov til DM Klub den 19/9. Temmelig sent blev stævnet placeret i Trente Mølle, men det holdt desværre ikke.
Skoven er nu ændret til Damsbo Skov, og den er lukket for potentielle deltagere med øjeblikkelig virkning.

TKC Esbjergs træner gennem knapt 2 år, Ole Gadsbølle, har ønsket at stoppe fra årsskiftet.

TKC Esbjergs træner gennem knapt 2 år, Ole Gadsbølle, har ønsket at stoppe fra årsskiftet.

TKC Esbjerg søger derfor en træner til en engageret gruppe af juniorløbere.
Tiltrædelse snarest i løbet af januar måned.
Henvendelse vedrørende jobbeskrivelse til Ole Gadsbølle tlf 75 176183.

På TKC Esbjergs vegne, Lars Grevang, styregruppeformand, tlf 75 353354




Flere har spurgt til reglerne om klubbens registrering af og brug af personoplysninger..

Da flere har spurgt til de nøjagtige regler tillader jeg mig hermed at klippe svaret fra Datatilsynets hjemmeside....

Foreningers behandling af personoplysninger.

Foreningers registrering af oplysninger om medlemmerne er som udgangspunkt uproblematisk i forhold til persondataloven. Det er således Datatilsynets opfattelse, at en forening i medfør af reglerne i persondatalovens kan registrere almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt. tillids- eller hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt også kunne registrere oplysninger af mere speciel karakter, f.eks. oplysninger om et medlems bedste score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.

For så vidt angår videregivelse af medlemsoplysninger skal der ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem to situationer:

Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes (medlemmets) samtykke under forudsætning af, at bladet kun distribueres til medlemmer.

Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på det åbne internet det enkelte medlems samtykke. Datatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en ukontroversiel - f.eks. en sportsforening, er en privat sag. Tilsynet har yderligere lagt vægt på, at der vil være en risiko for, at medlemsoplysningerne vil blive (mis-)brugt til uvedkommende formål, f.eks. markedsføring. Offentliggørelse af en oplysning om persons medlemskab kræver derfor det enkelte medlems samtykke.

I den forbindelse bemærkes, at Datatilsynet sin praksis ligestiller lukkede sider på internettet med et foreningsblad m.v. under forudsætning af, at det f.eks. ved hjælp af password eller lignende sikres, at kun medlemmer har adgang til den pågældende side.

Datatilsynet - udtalelse af 26/9/2002

Stadig I tvivl ? - kontakt: Breddekonsulenten


Små idrætsgrene kommer ikke på tv, var en af dagens DIF-nyhedsklip.

Små idrætsgrene kommer ikke på tv, var en af dagens DIF-nyhedsklip.

Den opfattelse kan man meget let få, når man repræsenterer en idræt som orientering. Men vi skal måske i stedet være meget tilfredse.
Med risikoen for at have overset et indslag har orienteringsløb i 2003 - ud over hvad der har været i lokal-TV - været på landsdækkende TV hele fire gange.
Det er sket i forbindelse med Spring Cup på både DR1 og TV2, den ene kanal lørdag og den anden søndag, Carsten Jørgensens 4. plads ved VM og endelig var der DR's fine dækning af FM Sprint i Hillerød, hvor vi også var på landsdækkende.

I nyhedsklippet står der videre: Fodbold, håndbold, motorsport og cykling stod for 90 procent af sportssendefladen på DR sidste år, mens det tilsvarende tal for TV 2 var 83 procent. Det viser en undersøgelse, som de små idrætsforbund har lavet i samarbejde med Team Danmark og DIF. De små forbund er utilfredse med den manglende dækning af de små sportsgrene og har præsenteret undersøgelsen for kulturminister Brian Mikkelsen (K), hvor der dog ikke har været nogen hjælp at hente. - Der fungerer åbenbart vidt forskellige nyhedskriterier for forskellige sportsgrene på de to tv-kanaler. Fodbold og håndbold kan komme på tv med hvad som helst, mens de små sportsgrene - groft sagt - skal lave store skandaler, hvis de vil i medierne, siger DIFs informationschef, Morten Mølholm. Han efterlyser mere nytænkning hos tv-stationerne, som efter hans mening fokuserer for meget på penge og seerinteresse. DR´s tv-direktør, Jørgen Ramskov, føler sig ikke forpligtet til at vise alle sportsgrene på tv. Han henviser til, at man skræmmer folk væk fra sendefladen, hvis man laver transmissioner, som kun har interesse for et minimum af seere. Volleyball er en af de sportsgrene, som føler sig forbigået af DR. Dansk Volleyball Forbund meldte sidste år fra til en transmission af pokalfinalen, da DR ville placere transmissionen efter midnat med genudsendelse dagen efter.

Politiken, Emrah Sütcü

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF