Skip to main content
Nyheder 2004

Nyheder 2004 - Nyeste

Ja, hvad ellers....

Når postbudet kommer forbi en af de næste dage er der en lille overraskelse på vej. LæsMed årsski...

Dansk hold til Universitets-VM?

Dansk Orienterings Forbund har modtaget indbydelse til Universitets-Verdensmesterskabet i Oriente...

Kendelse går DOF imod

Den 28. januar 2004 afsagde Amatør- og Ordensudvalget kendelse. LæsDen 28. januar 2004 afsagde Am...

Markant kortskifte

Kortudvalget tog i dag afsked med to markante skikkelser indenfor kortverden, og tog imod nye men...

HB's forslag vil kvæle o-løb i private skove

Odense Orienteringsklub frygter konsekvenserne af den nye afgiftspolitik. Læs..Lars Jeppesen har ...

DOF anker

Hovedbestyrelsen har på vegne af forbundet, truffet beslutning om, at karantæne- og udelukkelsess...

Kortudvalget lytter og justerer

Kortudvalget har haft møde, hvor man indgående drøftede de fremkomne indsigelser efter fremlæggel...

Juniorerne rejser ad Pommeren til !

Årets juniorsommerlejr bliver en fællessommerlejr for alle danske juniorer. ...Årets juniorsommer...

Repræsentantskabsmødet 2004

Tilmeldingerne er nu begyndt at indløbe fra klubber, kredse og gæster.Husk at reglerne for anmeld...

MTB-O terminslisten

Nu er der i alt 6 MTB-O løb planlagt.MTB-O Udvalget har nu sammensat en terminsliste for mountain...