Skip to main content

DOF anker

| Administrator | Nyheder 2004

Hovedbestyrelsen har på vegne af forbundet, truffet beslutning om, at karantæne- og udelukkelsessagen imod forbundets tidligere juniorlandstræner, ….

Hovedbestyrelsen har på vegne af forbundet, truffet beslutning om, at karantæne- og udelukkelsessagen imod forbundets tidligere juniorlandstræner, skal prøves ved idrættens højeste retsinstans, Danmark Idræts-Forbunds appeludvalg.

Sagen indbringes af DOF med påstand om stadfæstelse af den oprindelige beslutning, hvorefter landstræneren blev ikendt en karantæne i 2 år fra O-sporten og udelukket fra ethvert hverv som leder eller træner i klubber, kredse eller under forbundet uden alders- eller tidsbegrænsning.

Denne beslutning underkendte DOF’s Amatør- og Ordensudvalg i en kendelse af 28. januar 2004, hvor karantænen blev ophævet og udelukkelsen lempet til at gælde uden tidsbegrænsning for alle leder- og trænerhverv vedrørende unge under 18 år og tidsbegrænset til 5 år for øvrige hverv.

Hovedbestyrelsen finder at sagen er af en sådan særlig karakter, at den alene af den grund bør ankes. Med anken vil sagen blive bedømt af et uvildig udvalg bestående af 3 til 5 jurister, som ingen tilknytning har til parterne eller O-sporten.

Når hertil kommer at kendelsen i Amatør- og Ordensudvalget på væsentlige punkter er gået DOF imod, og den polemik sagen har affødt, - som HB på grund af deres tavshedspligt ikke kan tage til genmægle overfor, - har man også af disse grunde ønsket en endelig afgørelse, ved idrættens højeste retsinstans.

Uanset hvad udfaldet bliver er det en sag hvor alle taber, men det er ikke det samme som at resultatet er ligegyldigt.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt oplysninger om, hvornår sagen bliver behandlet i udvalget.