Skip to main content

Repræsentantskabsmødet 2004

| Administrator | Nyheder 2004

Tilmeldingerne er nu begyndt at indløbe fra klubber, kredse og gæster.

Husk at reglerne for anmeldelse er følgende:

Anmeldelse af antal repræsentanter
For at være stemmeberettiget skal en klubs skriftlige anmeldelse af antal repræsentanter være Sekretariat i hænde senest 5 dage før repræsentantskabs-mødet. Fristen er således i år

Mandag den 23. februar 2004

Det er tilstrækkeligt at sende en mail til Sekretariatet med deltagernes navne, klubbens navn og oplysninger i hvilket omfang overnatning og bespisning ønskes.

Navneanmeldelse
Stemmeret er endvidere betinget af, at navneanmeldelse sker skriftligt senest ved repræsentantskabsmødes begyndelse,

Lørdag den 28. februar 2004 kl. 13.00

Klubrepræsentanterne bedes bruge den blanket, der var vedlagt mappen med bilagene til repræsentantskabet. Denne blanket kan samtidig kan benyttes til afgivelse af fuldmagt.

Skulle blanketten være bortkommet kan den hentes via denne hjemmeside under: "love, regler og vedtagelser"

Reglerne om stemmeret og fuldmagt er følgende:

Stemmeret
Repræsentantskabsmødet består af klubbernes repræsentanter samt hovedbestyrelsens og kredsbestyrelsernes medlemmer samt medlemmer af faste udvalg, stabsudvalg og Amatør- og Ordensudvalget. Dirigenten kan give andre end de nævnte taleret.

Det er kun klubbernes repræsentanter der har stemmeret ved repræsentantskabsmødet.
Hver klub har 2 stemmer.

Fuldmagt
En klub kan alene give stemmefuldmagt til egne repræsentanter.
En klub kan give en repræsentant skriftlig fuldmagt til at disponere begge klubbens stemmer.

Vi ses til et godt møde !