Skip to main content

Kortudvalget lytter og justerer

| Administrator | Nyheder 2004

Kortudvalget har haft møde, hvor man indgående drøftede de fremkomne indsigelser efter fremlæggelse af Ny kortpolitik.

Kortudvalget har haft møde, hvor man indgående drøftede de fremkomne indsigelser efter fremlæggelse af Ny kortpolitik.

Kortkvaliteten
Kortudvalget erkender at det ny kortreglementet på dette punkt er unødigt bureaukratisk, hvis alle kort til alle løb på terminslisten skal igennem en egentlig godkendelsesprocedure.

Der laves derfor en kortere og mere velovervejet positivliste over de løb, hvor kortet skal være godkendt.
Samtidig vil en godkendelse givet efter en nytegning eller revision af et kort komme til at gælde i 3 år.
Og endelig vil korttegneren indenfor denne periode kunne lave mindre rettelser i kortet uden at kortet på ny skal via en kvalitetskontrol hos en kortkonsulent.

Fri korttegning
Kortudvalget fastholder princippet om at alle klubber skal have fri ret til at fremstille orienteringskort over et hvilket som helst område. Dette gøres udfra en overbevisning om at det modsatte virker hæmmende for korttegningen.

Aftaler
Kortudvalget mener ikke at der generelt skal laves bindende aftaler mellem korttegnere og deres klubber, fordi dette let kan opfattes negativt, som en "håndfæstning", der kan virke afskrækkende på korttegnere.

Derimod anbefaler kortudvalget, at der f.eks. indgås aftaler i forbindelse med større projekter med "betalt" korttegning i forbindelse med EOC, WOC o.lign..

Opfølgning
Justeringerne i bilag 2 og 3 der vedrører kortkvalitet og godkendelse ved kortkonsulenterne vil snarest blive lagt på hjemmesiden under ”love, regler og vedtager” .

Det bemærkes for en ordens skyld at selve formuleringen af disse bilag og kortreglementet ifølge lovene er HB’s kompetence mens den overordnede Ny kortpolitik, er det der skal behandles på repræsentantskabsmødet.