Skip to main content

Klubledermødet 2/2023

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Referatet fra klubledermødet d. 12. juni 2023 er nu klart.

Mødested:
OK Roskildes klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 12. juni 2023, kl. 17:30 - 21:30
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med fællespisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18:30.
Dagsorden: Dagsorden - er klar på denne side omkring d. 5. juni
Referat:

Referat - klubledermødet d. 7. november 2022
Bilag 1: Deltagerliste
Bilag 2: Holbæk OK - Sommerens klub
Bilag 3: DOF - deltagerantal ved vores stævner
Bilag 4: DOF - information fra forbundet
Bilag 5: Parasprint
Bilag 6: Orienteringsløb.dk
Bilag 7: Ledige løb i Østkredsen - opdateret liste
Bilag 8: Beskrivelse af Amager OK's kørselrdning

Tilmelding: Via O-Service
Sidste tilmelding: Lørdag den 10. juni kl. 24:00