Skip to main content

Klubledermøde 3/2023

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Der indkaldes hermed til Klubledermøde i Østkredsen mandag d. 6. november 2023.
Referatet er nu tilgængeligt.

Mødested:
OK Roskildes klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 6. november 2023, kl. 17:30 - 21:20
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med fællespisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18:30.
Dagsorden: Dagsorden - er udsendt og kan hentes her 
Referat:
Refereratet vil være tilgængeligt på denne side ca. 1 uge efter mødet
Tilmelding: Via O-Service
Sidste tilmelding: Lørdag den 4. november