Skip to main content

Klubledermøde Øst - 3/2019

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder
Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen" Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 4. november 2019, kl. 17.30 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med spisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18.30
Dagsorden: Dagsordenen er nu offentliggjort og kan hentes her: Dagsorden
Referat: Referatet med tilhørende bilag A til F er nu offentliggjort:
Referat

Bilag A - Deltagerliste
Bilag B - Efterårets klub - AMOK - Præsentation
Bilag C - DOF Naturkonsulent - Præsentation
Bilag D - Plan 2025 - Præsentation
Bilag E - Plan 2025 - Opsummering af kommentarer fra diskussionen
Bilag F - Kalender 2220 (foreløbig terminsliste) 
Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen
Sidste tilmelding: Lørdag den 2. november kl. 24:00