Skip to main content

Klubledermøde ØST - 2/2019

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Referatet er nu offentliggjort!

Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen" Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 17. juni 2019, kl. 17.30 - 21.40
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledtes med spisning. Den egentlige dagsorden begyndte kl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden: Dagsorden
Bilag pkt. C: Outdooridræt i Danmark
Bilag pkt. D: Plan2025 proces - fra Walther Rahbek, Formand DOF
Bilag pkt: H: Langtidsterminslisten (sidste udgave)
Referat: Referatet er nu offentliggjort - læs det her: Referat
Bilag 1: Deltagerliste
Bilag 2: THOK Østkredsmøde - sommerens klub
Bilag 3: DIF rapporten Outdooridræt i Danmark
Bilag 4: Casper Lindemann, DIF - powerpont præsentation
Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen
Sidste tilmelding: Lørdag den 15. juni 24:00