Skip to main content

Klubledermøde 1/2020

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

 Klubledermøde 1/2020 mandag d. 27. januar 2020 i Roskilde OK's Klubhus. Valg til Østkredsens bestyrelse. Bilag opdateret den 19/1.

Mødested: Roskilde OK's klubhus, "Nordpilen" Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 27. januar 2020, kl. 17.30 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med spisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden
Bilag 1 - SM-klasser og medaljer 2020 (oplæg)
Bilag 2 - Beretning for Østkredsen 2019
Bilag 3 - Det mobile depot(er) (oplæg) 
Bilag 4 - Proces for tildeling af SM‐ og DM‐arrangementer i Østkredsen
Referat: Referatet offentliggøres omkring 1 uge efter mødet
Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen
Sidste tilmelding: Lørdag den 25. januar kl. 24:00