Skip to main content

Klubledermøde 1/2024

| Torben Seir | Østkredsen - Nyheder

Referatet fra Klubledermøde i Østkredsen mandag d. 29. januar 2024 er nu klart.

Mødested:
OK Roskildes klubhus, "Nordpilen", Bjældevej 20, 4000 Roskilde
Mødedato/tid: Mandag den 29. januar 2024, kl. 17:30 - 21:20
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformændene! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: Mødet indledes med fællespisning. Den egentlige dagsorden begynder kl. 18:30
Dagsorden: Dagsorden inkl. bilag
Referat:
Tilmelding: Via O-Service
Sidste tilmelding: Lørdag den 27. januar