Skip to main content
Børn og unges udvikling
Lærer: Astrid Ank Jørgensen
Udgivet: June 13, 2023
Niveau: Begynder
Certifikat: Afslut lektioner og bestå quizzer med en gennemsnitlig score på 70%
Tags: Træner 1
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse
Lærer
Udviklingsniveauer - fysisk og motorisk udvikling
Udviklingsniveauer - o-teknisk udvikling
Udviklingsniveauer - sportspsykologisk udvikling
Udviklingsniveauer - social udvikling
Udviklingsniveauer - træner- og lederudvikling
Motivation for deltagelse