Skip to main content

Motivationsfaktorer for deltagelse

 

Motivation for deltagelse for både trænere og løbere kan være meget forskellige, og det er vigtigt at der i klubtræningen er plads til alle, uanset den individuelles motivation for at være med.

 

 

I trænerteamet kan det være en stor styrke at der er forskellig motivation for at være træner, specielt hvis man som team er god til at udnytte hinandens styrker og største motivation. Nogen trænere er mest motiveret for at arbejde med kompetenceudvikling og fællesskabet på holdet, hvor andre trænere kan være mere motiveret for at arbejde med oplevelser og leg og fællesskabet.

 

Ligesom trænerne kan have forskellig motivation for at være træner, har løberne også forskellig motivation for hvorfor de kommer til træningen og hvad de gerne vil med sporten. Det er vigtigt at man som træner har øje for løbernes individuelle motivation, så løberen føler sig set og forstået. Det er oftest omkring 17-årsalderen at løberne begynder at tage stilling til hvad de virkelig gerne vil med sporten, og hvilken ”vej” de gerne vil gå.


Det er samtidig vigtigt at man som træner har øje for at indtil løberne er under 17 år, så bør der være fokus på den gode start og det gode fundament.