Forbundet har fået tilsendt den indstilling TD's sportsafdeling har udarbejdet til TD's bestyrelse for fremtidig indplacering i TD's støttekoncept.

På elitelederseminaret den 29. - 30. okt., hvor forbundet var repræsenteret ved Helge Lang Pedersen, eliteudvalgsformand og K. K. Terkelsen, sportschef, blev der fra flere af de fremmødte forbunds side udtrykt et ønske om større åbenhed og gennemsigtighed omkring forbundenes støtteværdighed.
Det har bl.a. resulteret i, at DOF for første gang har fået tilsendt den "Status" og "Indstilling" TD's sportsafdeling har udarbejdet til TD's bestyrelse for beslutning om fremtidig indplacering.

Den status, der er udarbejdet er Teram Danmarks bestyrelses vurderingsgrundalg for DOF's eliteidræts støtteværdighed.
Statusen tager dels udgangspunkt i den disciplinanalyse, der blev udarbejdet for et par år siden, dels i elementer fra tillæg til samarbejdsaftale om forudsætninger for satsning og dels den nye "Lov om eliteidræt".

Statusen slutter med en indstilling og her står:
Sportsafdelingen indstiller, at forbundet (DOF) fortsætter i ELITESTASNING på baggrund af:
1. Forbundet har igangsat et troværdigt talentarbejde
2) Enkelte resultater på internationalt topniveau.
Satsningen evalueres gennemgribende i 2006.

I øvrigt kan blandt flere skudsmål følgende citeres fra statusdelen:
- DOF har de seneste par år leveret få resultater på højt internationalt niveau. Forbundet arbejder målrettet med en plan for medaljer ved VM 2006.
- DOF løfter til fulde de opgaver TD stiller til et forbund i elitesatsning
- Forbundet er udviklingsorienteret og medspiller i forhold til de udviklingsmuligheder, som bliver fremført af TD
- DOF er i vid udstrækning proaktiv.
- Det daglige samarbejde foregår upåklageligt.

Skudsmål, der bestemt luner en mørk novemberdag og i en tid hvor "Støtteværdighed" er daglig læsestof i aviserne.

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF