Skip to main content

Diplomtræneruddannelsen nu i koncentreret form

| Administrator | Nyheder 2004

DIF's første uddanneleshold af diplomtrænere startede i 2002. DOF er en af 25 specialforbund som samarbejder med DIF om denne uddannelse. I øjeblikket er 13 trænere i DOF regi i gang med denne uddannelse. Nu tilbydes uddannelsen også i koncentreret form.

På grund af ønsker fra flere specialforbund og trænere tilbyder DIF nu Diplomtræneruddannelsen (den generelle del) i koncentreret form på Vejle Idrætshøjskole over 5 måneder fordelt over 2 hele uger og 6 weekends - den "almindelige" Diplomtræneruddannelse løber over 1½ år med undervisning 1 - 2 fredagaftener om måneden.
Tilmeldingsfristen for den koncentrerede diplomtræneruddannelse i Vejle er den 4. juni 2004.
For yderligere oplysninger kontaktes K. K. Terkelsen