Fra idag mandag den 3. maj 2004 er kortudsalget gået ind næste fase.

Det hedder i reglerne at:

2. Salgsrunde
Restlageret af DOF-kort, som er frigivet til udsalget, men ikke solgt inden den fastsatte frist på 2 måneder fra kortreglementets ikrafttræden, kan herefter i en periode på yderligere 3 måneder købes for kr. 2,- pr. stk. af øvrige klubber under DOF. Her gælder først til mølleprincippet.
Denne 3 måneders frist udløber således –
Mandag den 2. august 2004
Kort - der herefter ikke er solgt - makuleres.
Kort der ligger i modhold sælges fortsat på gamle vilkår indtil afklaring har fundet sted. Overskuddet tilfalder DOF, men løb der afholdes på disse kort er fritaget for den almindelige løbsafgift på kr. 10,-.

Hvorfor ikke gribe chancen?
For at optimere provenuet ved udsalget opfordres klubberne til at hjemkøbe deres kort med henblik på eget brug og til videresalg til spejdere, FDF’ere, skoler og institutioner…
Ved videresalget fastsætter I selv prisen……"

Find den opdaterede kortliste V under love, regler og vedtagelser. Her finder du også de nøjagtige regler for kortudsalget.

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF