§§§ projektgruppen er nu gået i tænkeboks.

Udkast I til et nyt og forenklet reglement 2007 har været i høring siden den 13. april 2006.

Den 1. maj 2006 udløb den første høringsfrist.
De indkomne "Høringssvar I" blev derefter lagt på nettet.

§§§-gruppen gennemgik disse og tilrettede herefter forslaget. Det blev til: Udkast II, som siden har dannet grundlag for debatten.

Op til dialogmøderne kom der yderligere høringssvar, som blev lagt på nettet som: "Høringssvar II".

Samtidig blev der udsendt et: "Nyhedsbrev 3/2006"

På dialogmøderne, den 16., 17. og 18. maj 2006 blev Udkast II og Høringssvar II indgående behandlet.

I går lørdag den 20. maj 2006 sluttede høringen.

De indkomne "Høringssvar III" er nu på nettet.

I §§§ projektgruppen laver vi herefter et udkast III, som bliver vores endelige forslag. Med udkast III afslutter vi vort arbejde, og lægger sagen i hænderne på klubledermøderne og HB.

Det videre procedure vil følge forbundets love. Det hedder her i de nye loves § 11.2 at:
”Klubledermødet kan vedtage udtalelser og henstillinger….”, mens kompetencen til at træffe de endelige beslutninger efter lovene er henlagt til hovedbestyrelsen -

Her siger lovens § 9.11 at:
”Det påhviler hovedbestyrelsen at…..
h) udforme politikker, reglementer og vedtagelser”

Vi siger tak for den overvældende interesse og rigtigt mange kvalificerende indlæg. Ikke alt kan forenes, og der må træffes nogle valg. Sådan er demokrati også...

http://www.do-f.dk/forbund/dok/forslag/

DOF på Facebook

Sponsorer

Cowi
Trimtex
Sportident
Løberen
Silva
Klinik
Godik
Sportlyzer
Grafisktrykcenter

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF