Skip to main content

Michael Sørensen ny træner for U16-landsholdet

| Administrator | Nyheder 2006

Michael Sørensen bliver ny træner for U16-landsholdet, og dermed en ny vigtig del af DOFs satsning og intensivering af talentudviklingen.

Michael Sørensen er via egen elitesatsning samt via DOF/DIFs Diplomtræneruddannelse meget kvalificeret til jobbet som U16-træner.

Michael er 29 år og har de seneste par år løbet for Tisvilde Hegn OK og har i sin seniortid vundet flere DM-medaljer – senest bronze på DM Ultralang, 2006.
Han har deltaget i flere B-landskampe og har en enkelt A-landsholdsdeltagelse – ved EM 2002 i netop Ungarn, hvor EYOC i 2007 afvikles. Michael har de seneste syv år været leder for Østkredsens juniorgruppe og gennemførte i 2004-2005 DOF/DIF’s Diplomtræneruddannelse.

U16-landsholdet har til formål på et tidligt tidspunkt i løberens udvikling at stimulere særligt den teknisk/mentale udvikling, for derved at sikre at den korrekte teknik indlæres tidligt. Ved en tidlig indlæring og automatisering af korrekt teknik øges løberens muligheder for en senere juniorsatsning på eliteniveau.
Der er ved opbygningen af træningskonceptet lagt vægt på, at U16-træneren (i samarbejde med hjælpetrænere) skal have den fornødne tid til at gennemføre den personlige opfølgning på samlinger, men ligeledes gennem personlige udviklingsplaner at arbejde sammen med TKC-trænere/personlige trænere, således at der kontinuerligt bliver fulgt op på løbernes træning og udvikling.

I 2007 vil aktiviteterne for U16-landsholdet bestå af 3 træningssamlinger samt deltagelse ved EYOC i Ungarn.

Programmet for U16 er følgende:
Januar \tWeekendsamling i DK (TD-center, Silkeborg)
April \tWeekendsamling i DK (relevant terræn for EYOC)
Maj \tTestløb til EYOC/JWOC
Juni \tEYOC (Eger, Ungarn)
Okt \t4 dages-samling (Nordisk el. DK)

Se yderligere programmet her: http://elite.do-f.dk/elite/Pdf/Elitens%20aktiviteter%20_sen-jun_%202007.pdf

Michael starter formelt som U16-træner i DOF pr. 1. januar 2007.

Jan Scheel vil fremover bruge sine kræfter og sin store viden på talentudviklingsområdet i det nye Team Danmark ATK projekt, som eliteudvalget håber at blive godkendt til fra starten af 2007, ligesom Jan fortsat vil tilbyde sin viden i forhold til TKC-trænerne, bl.a. med undervisningsmateriale og sparring.
Jan har dels været nød til at prioritere sin tid, men finder også at det er et naturligt tidspunkt at give noget af arbejdet videre nu hvor stukturen omkring talentudviklingen er på plads, bl.a. med den nye U-16 gruppe.