Vinterens Træner 1 og Træner 2 uddannelse blev afsluttet denne weekend

Denne vinters Trænerkurser på Himmelbjergnens Natur- og IdrætsEfterskole (HNIE)blev afsluttet med 2.modul denne weekend.

16 efterskoleelever og 9 medlemmer fra DOFs klubber gennemførte Træner 1 uddannelsen, mens 9 klubtrænere gennemførte Træner 2 uddannelsen.

Trænerkurserne er hele tiden under udvikling og underviserne er alle aktive trænere i en eller anden sammenhæng indenfor Dansk Orienterings-Forbund.

Som noget nyt bød vinterens Træner 1 kursus bl.a. på introduktion til MTB-O ved Jan Eg, mens Træner 2 fik besøg af Junioreliten lørdag aften, hvor emnet var "Evaluering af o-teknisk træning". Her fik kursisterne mulighed for at interviewe Junioreliteløberne om deres træning i Hjortsballe Krat og Addit Skov tidligere på dagen.

Det er nu op til klubberne at sørge for, at de nyuddannede og meget motiverede trænere bliver inddraget i det daglige arbejde til glæde og gavn for alle klubbernes medlemmer - gamle såvel som unge - rutinerede såvel som nybegyndere.

På undervisernes vegne skal der lyde en stor tak til deltagerne for indsatsen på vinterens kursus.

Det lover godt for dansk orienterings fremtid!

http://www.do-f.dk/dok/udd/

I forlængelse af nyheden vedr. direktør Mads Ingvardsens fratrædelse, kan vi oplyse følgende:

Hovedbestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af formand Helge Søgaard, næstformændene Lars Olsen og Kim Folmann, samt HB-medlemmer og kredsudvalgsformænd Kate Nielsen (SYD) og Troels Hansen (ØST). Vi planlægger at opslå stillingen som direktør for DOF den 9. februar med ansøgningsfrist den 2. marts 2011. Vi forventer således at en ny direktør kan tiltræde primo maj måned.

Endvidere er næstformand Kim Folmann konstitueret i stillingen som direktør, og overtager i forbindelse med Mads Ingvardsens fratrædelse - og frem til en ny direktør er ansat – alle direktionsopgaver. Det skal understreges at Kim Folmann ikke er ansøger til stillingen, men at han alene med hovedbestyrelsens fulde opbakning og taknemmelighed varetager de ledelsesmæssige funktioner i overgangsperioden.

Det er aftalt, at Mads Ingvardsen fortsætter i sin stilling frem til og med forbundets repræsentantskabsmøde, den 5. marts 2011 i Vingsted. Der arrangeres en uformel reception i forbindelse med repræsentantskabsmødet, hvor klubrepræsentanter, øvrige deltagere og andre, der har lyst til at møde frem, kan få lejlighed til at sige farvel til Mads.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede.

Helge Søgaard
forbundsformand

Dansk Orienterings-Forbund (DOF) søger ny direktør

Dansk orienteringsidræt er midt i en spændende udviklingsproces, hvor en ny strategi har
skabt baggrund for mange nye partnerskaber, en betydelig synliggørelse og udvikling af
idrætten samtidig med opnåelse af markante internationale resultater.
Den nye direktør skal stå i spidsen for strategiens og idrættens fortsatte udvikling,
gennemførelsen af en lang række meget konkrete tiltag og aktiviteter i et tæt og
forpligtende samarbejde med i alt 85 orienteringsklubber, Danmarks Idræts-Forbund,
Team Danmark og en lang række eksterne partnere.

Praktiske oplysninger
► Løn efter aftale og kvalifikationer
► Yderligere oplysninger på www.do-f.dk eller kontakt DOF´s formand Helge Søgaard,
telefon 40 61 57 61
► Ansøgningsfrist – onsdag d. 2. marts 2011 kl. 12.00
► Ansøgning incl. evt. bilag som én samlet pdf-fil via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Herfra fremsendes
bekræftelse på modtagelse, senest ved ansøgningsfristens udløb.

- se stillingsopslag herunder.

http://plan.do-f.dk/log/subpages/Direktør_DOF_stillingsopslag.pdf

Breddeudvalget afholder ”Løb og lær” kursus lørdag d. 19. marts på Rebild Efterskole

Der undervises på tre niveauer:

Voksen 1 (V1) er en grundlæggende introduktion til orientering.

Voksen 2 (V2) er målrettet løbere med mindst 1 års erfaring, der løber ”mellemsvære” baner.

Voksen 3 (V3) er målrettet løbere med mindst 3 års erfaring, der løber ”svære” baner.

Der er såvel teori som praktiske øvelser i skoven.

Pris: kr. 150,00 - Frokost og kaffe/the er inkluderet i prisen.

Tilmelding: via O-service eller pr. mail til Lars-Ole Kopp senest søndag d. 13. marts 2011 kl. 20:00

Kontaktperson: Lars-Ole Kopp - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – tlf. 24621803

http://buu.do-f.dk/log/subpages/indbydelseNORD19032011.pdf

Repræsentantskabsmødet 2011 i Vingsted har flere store emner på programmet.

Repræsentantskabsmødet 2011 afholdes den 5. marts fra kl. 09.00 til 17.00 på Vingstedcenteret nær Vejle.

Mødet vil blive indledt med en præsentation af Naturstyrelsens arbejde og samarbejdet med forbundet - herefter kommer et oplæg fra projektgruppen der arbejder med at tiltrække internationale mesterskaber til Danmark.

Forbundets strategi blev vedtaget på sidste års møde og i år gives der en status på arbejdet og der fremkommer et bud på, hvorledes vi kommer videre med arbejdet.

Da der er flere væsentlige elementer der skal diskuteres og træffes beslutninger om, så er det forhåbningen, at der kommer mange klubrepræsentanter til mødet.

I mødemappen herunder kan hovedbestyrelsens beretning for årets gang læses. Der er masser af spændende projekter lige nu - og mange af disse bliver præsenteret i beretningerne.

Vel mødt i Vingstedhttp://plan.do-f.dk/log/subpages/2011_mødemappe_rep.mødet_2011.pdf

RSS Nyheder

feed-image RSS

DOF på Facebook

Sponsorer

Trimtex
Løberen
   Silva

Organisationer og partnere

International Orienteering Federation
Team Danmark
Dansk Skole Idræt
Sport Event Denmark
DIF
OCAD