Skip to main content

Information vedr. direktørskifte i forbundet

| Administrator | Nyheder 2011

I forlængelse af nyheden vedr. direktør Mads Ingvardsens fratrædelse, kan vi oplyse følgende:

Hovedbestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af formand Helge Søgaard, næstformændene Lars Olsen og Kim Folmann, samt HB-medlemmer og kredsudvalgsformænd Kate Nielsen (SYD) og Troels Hansen (ØST). Vi planlægger at opslå stillingen som direktør for DOF den 9. februar med ansøgningsfrist den 2. marts 2011. Vi forventer således at en ny direktør kan tiltræde primo maj måned.

Endvidere er næstformand Kim Folmann konstitueret i stillingen som direktør, og overtager i forbindelse med Mads Ingvardsens fratrædelse - og frem til en ny direktør er ansat – alle direktionsopgaver. Det skal understreges at Kim Folmann ikke er ansøger til stillingen, men at han alene med hovedbestyrelsens fulde opbakning og taknemmelighed varetager de ledelsesmæssige funktioner i overgangsperioden.

Det er aftalt, at Mads Ingvardsen fortsætter i sin stilling frem til og med forbundets repræsentantskabsmøde, den 5. marts 2011 i Vingsted. Der arrangeres en uformel reception i forbindelse med repræsentantskabsmødet, hvor klubrepræsentanter, øvrige deltagere og andre, der har lyst til at møde frem, kan få lejlighed til at sige farvel til Mads.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede.

Helge Søgaard
forbundsformand