Skip to main content

Revision af DOF's reglement 2021

| Nyheder 2020

Tema Loeb2Stævne- og Reglementsudvalget har nu sendt forslag om reglementsændringer til høring i klubber og udvalg. Ændringsforslagene er baseret på de input, som SRU og MTBU har modtaget fra klubberne tidligere på året.

Egentlig skulle forslagene allerede have været sendt til høring for et par måneder siden, men som på så mange andre områder har Corona-krisen forsinket processen. Efter høringsperioden, der slutter 23. november, færdiggøres ændringsforslagene og fremsendes til Hovedbestyrelsen til godkendelse.

Det er kun klubber og udvalg, der har mulighed for at foreslå ændringer til de 2 udkast til reglementsændringer. Har du derfor som enkeltindivid indvendinger mod forslagene, skal du kontakte din klubformand, som derefter beslutter, hvorvidt klubben vil støtte dine synspunkter og fremsende dem som egentlige klub-kommentarer.

Links til ændringsforslagene:

Fod-orientering

MTB-orientering 

Venlig hilsen
SRU / MTBU