Skip to main content

Informationsmøder med Team Danmark om ungdomsuddannelse

| Anders Bachhausen | Nyheder 2020

Team Danmark inviterer atleter, der skal starte ungdomsuddannelse næste år, til informationsmøder om ungdomsuddannelse og elitesport. Møderne afholdes 7 steder i landet i slutningen af november og starten af december.

På informationsmøderne kan du bl.a. høre om:

  • Sportslig godkendelse – og mulighederne, der følger med
  • Erhvervsuddannelser og Gymnasiale uddannelser
  • Supplerende undervisning – hvem, hvornår, hvor meget?
  • Gode råd – planlægning, samarbejde, sport-life balance
  • Forventninger til dig – vær proaktiv, tag ansvar
  • Lokale tilbud på området
  • Team Danmarks værdisæt for talentudvikling

Dansk Orienterings-Forbund arbejder for at skabe optimale rammer for at kombinere eliteidræt og uddannelse på gymnasialt og videregående niveau. 4-årige Team Danmark forløb og dedikerede eliteklasser giver bedre og mere fleksible muligheder for at kombinere en gymnasialuddannelse med eliteidræt, herunder både ekstra fritid til træning og restitution, mulighed for at flytte eksamen, større accept af fravær pga. eliteidræt, samt mulighed for supplerende undervisning. 3-årige Team Danmark forløb findes også, som ansøges og vurderes på samme vis som de 4-årige forløb.

Ansøgningsfristen om sportslig godkendelse hos Team Danmark er d. 8/1 2021, og der vil senest komme svar d. 10/2 2021.

Læs mere om ungdomsuddannelse og elitesport, samt information om møderne hos Team Danmark her.

Læs Dansk Orienterings-Forbunds kriterier for sportslige godkendelse her.