Skip to main content

Forsamlingsgrænse hævet til 100 personer

| Nyheder 2020

Kulturministeriet (KUM) har i dag offentliggjort at forsamlingsforbuddet hæves fra 50 personer til 100 personer.

Grænsen gælder frem til 8. august, hvor den forventes at stige til 200 personer, såfremt der ikke sker yderligere udvikling i coronasmitte.

Samtidig har Kulturministeriet publiceret en række sektorvejledninger for idrætten, herunder for sommerskoler, indendørs aktiviteter og klubhuse samt for udendørs aktiviteter.

Af vejledningerne er specificeret en række fortolkninger af forsamlingsforbuddet, ift. fx zone-inddeling og tidsforskydelse af fremmøde.

Af særlig interesse for os er, at den fortolkning, som vi hidtil har brugt, dvs. maksimalt det tilladte antal personer på samme sted på samme tidspunkt, nu er blevet sanktioneret af Kulturministeriet, idet der på side 2 i vejledningen står:

Retningslinjerne anvendelsesområde er udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der maksimalt kan være pt. 100 personer til stede samtidig på samme sted.

I Kulturministeriets vejledning gives der desuden en række eksempler på aktiviteter, der kan afholdes uden at overtræde bekendtgørelsen om forsamlinger.

Her er orienteringsløb specifikt nævnt på side 7:

• Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere end 100 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, sådan at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx omfatte kapsejladser på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det vil også omfatte fx golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem mindre grupper af deltagere - under forudsætning af, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start- og målområdet, hvor der max. må være 100 deltagere til stede samtidig (med mindre deltagerne i det væsentlige sidder ned, se afsnit nedenunder).

På baggrund af Kulturministeriets vejledning er det DOF's/Stævne- og Reglementudvalgets opfattelse, at vores egne “ Tekniske retningslinjer og guidelines for afvikling af orienteringsstævner, gældende fra 8. juni 2020”, der blev udsendt til klubberne medio-juni, opfylder alle anvisninger i Kulturministeriets vejledning og derfor fortsat er gældende.

Link til retningslinjer og vejledninger:

1. Kulturministeriets retningslinjer af 8. juli (for udendørs idræts- og foreningsliv).
2. DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for genåbning
3. DOF Tekniske retningslinjer og guidelines for afvikling af orienteringsstævner

Spørgsmål om fortolkninger af retningslinjerne rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.