Skip to main content

Klubledermøde 2/2020 - Referat

| Torben Seir | Nyheder 2020

Referatet fra klubledermødet mandag d. 15. juni 2020 er nu tilgængeligt.

Mødested: Idrættens Hus, Brødby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mødedato/tid: Mandag den 15. juni 2020, kl. 19.00 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: NB! Mødet indledes ikke med den sædvanlige fællesspisningl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden: Dagsorden
Referat: Referat
Bilag 1 - Deltagerliste
Bilag 2 - Corona retningslinjer
Bilag 3 - Opdateret terminsliste 2021
Bilag 4 - Corona-relaterede besparelser i DOF
Bilag 5 - Status langtidsterminslisten
Tilmelding: Via O-Service
Sidste tilmelding: Lørdag den 13. januar kl. 24:00
Aflysning: Evt. aflysning vil blive offentliggjort på denne side og i O-service