Skip to main content

Klubledermøde Øst - 2/2020

| Torben Seir | Nyheder 2020

Der indkaldes hermed til klubledermøde mandag d. 15. juni 2020.
NB! På grund af corinaen afholdes mødet i større lokaler i Idrættens Hus, Brøndby!

Mødested: Idrættens Hus, Brødby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mødedato/tid: Mandag den 15. juni 2020, kl. 19.00 - 22.00
Mødeindkaldte: Repræsentanter fra alle klubber i Østkredsen - ikke nødvendigvis klubformænd! Hver klub må stille med én eller flere repræsentanter
Spisning: NB! Mødet indledes ikke med den sædvanlige fællesspisningl. 18.30
Dagsorden: Dagsorden: Dagsorden
Referat: Referatet er offentligøres på denne side ca. 1 uge efter mødet
Tilmelding: Via O-Service. Husk også at angive om du kommer til spisningen
Sidste tilmelding: Lørdag den 13. januar kl. 24:00
Aflysning: Evt. aflysning vil blive offentliggjort på denne side og i O-service