Skip to main content

Rasmus Folino Nielsen stopper som assisterende landstræner

| Nyheder 2020

Rasmus, som siden januar 2017 har været en del af eliteafdelingen i Aarhus stopper med udgangen af juni måned.

Rasmus har indtaget flere roller i eliteafdelingen, men primært som juniorlandstræner i perioden 2017 - 2019 samt haft ansvar for talentudvikling i 2019. Som juniorlandstræner spillede Rasmus især en stor rolle i at løfte det fysiske niveau hos vores juniorer, og han påvirkede kulturen i en positiv retning – både på landshold og i vores talentcentre.

I forbindelse med omlægningen af eliteafdelingen i februar 2020 tiltrådte Rasmus en ny stilling som assisterende landstræner. Rasmus var tiltænkt en stor rolle i forbindelse med planlægning og afvikling af træningslejre og mesterskaber i 2020, men coronapandemien har ændret sæsonplanerne for eliteafdelingen, og derfor har Rasmus valgt at stoppe nu, et par måneder før det ellers var planen.

Dansk Orienterings-Forbund vil gerne benytte lejligheden til at takke Rasmus for hans store indsats gennem årene - og vi ønsker ham det bedste fremover.