Skip to main content

Ny økonomi omkring Find vej i Skolen-pakker

| Nyheder 2019

Skolepakkerne under Dansk Orienterings-Forbunds skoletjeneste ´Find vej i Skolen´ har fra 2019 ændringer ift. økonomien.

I skal være opmærksomme på, at fondsstøtten er udløbet, hvilket betyder, at skolerne skal betale for de ting, der før var dækket af støtten. Helt konkret skal skolerne betale 2.000 kr. til DOF for materialer (grundmaterialer til kort, skilte, undervisningsmaterialer, evt. kurser), administration og drift. Disse faktureres klubben.

Hvad korttegning angår, aftaler klubben prisen med skolen. Prisen dækker timeforbrug, kørsel, vedligeholdelse mm. Der anbefales en minimumpris på kr. 3.000 for en skolematrikel. For nærkort aftales prisen ift. områdets størrelse og detaljeringsgrad.

Alt i alt en samlet pakkepris på min. kr. 5.000 (2.000 kr. til DOF, min. 3.000 kr. for kort).

Læs flyeren for Find vej i Skolen-pakkerne for 2019 her.

Detaljeret klubvejledning til Find vej i Skolen-pakker 2019 samt øvrige vigtige dokumenter findes her: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/vejledninger-reglement-arkiv/find-vej-i-skolen