Skip to main content

Sportchef Lars Lindstrøm udlånt til EnduranceDenmark projekt på halv tid

| Nyheder 2018

 Lars L2016 002

DOF og Dansk Atletik Forbund(DAF) har igennem længere tid været i dialog om et større samarbejde med udgangspunkt i løb. Samarbejdet skal munde ud i et fælles projekt, EnduranceDenmark.

Målet med EnduranceDenmark er at tilføre flere ressourcer til eliteidrætten indenfor løb, dvs. i orientering, atletik og triatlon. Derudover skal projektet bygge på et samarbejde mellem de nævnte idrætter om et skabe et stærkt dagligt træningsmiljø i Aarhus, med udgangspunkt i de eksisterende faciliteter på Elitecenter Orientering. Tanken med samarbejdet er, at Endurance-løbesportsdisciplinerne kan løfte hinanden til større resultater og bedre præstationer i de respektive idrætter.

Et andet mål med projektet vil være at initiere en række forskningsinitiativer, der skal generere viden om f.eks. træning, kost, skadesforebyggelse og meget andet indenfor løb, samt at EnduranceDenmark skal modnes i forhold til fondsansøgninger. Projektet er nu i en fase, hvor det skal beskrives færdigt.

DOF og DAF har derfor aftalt, at Lars Lindstrøm pr. 1. oktober 2018 og frem til 31. marts 2019 er udlånt på halv tid til DAF for at arbejde med projektet i samarbejde med DAFs elitechef Bo Overgaard.

Konkret betyder det, at Lars Lindstrøm tager fat på opgaven med at skabe synergier mellem DOF`s træning på Elitecenter Orientering og Atletikmiljøet i både Aarhus og Danmark. I forlængelse af EnduranceDenmark projektet skal Lars Lindstrøm ligeledes arbejde med deres crosssatsning frem mod VM Cross i Aarhus den 30/3-2019.

Som en konsekvens af udlånet, vil opgaver relateret til talentudvikling i DOF, herunder på talentcentre og juniorlandsholdet, blive overdraget til Rasmus Folino, der tiltræder i rollen som talentansvarlig i DOF på halv tid frem til 31. marts 2019.