Skip to main content

Vi er blevet flere medlemmer!

| Nyheder 2018Der er nu igen flere end 7.000 medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund. Det er første gang siden 2010, at vi er oppe på det niveau.

De officielle medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund viser, at DOF pr. 1. januar 2018 havde 7.156 medlemmer – det er 340 flere end året før og en procentuel fremgang på lige knap fem procent.

Der er blandt andet blevet flere deltagere på børnebaner og børnetræninger ude i klubberne. De 0 – 12-årige medlemmer er nemlig gået frem med flere end 100 medlemmer på et år, med en nogenlunde ligelig fordeling af piger og drenge.

Det er muligt at dykke yderligere ned i DIF’s medlemstal her.