Skip to main content

Invitation til Eliteklubforum i Hillerød

| Helge Lang Pedersen | Nyheder 2017

Juniorlandsholdet 2016

I pinsen afholder FIF Hillerød testløb for ungdom og juniorer, ligesom løbene indgår i seniorlandsholdets VM-træningslejr.

Vi benytter derfor lejligheden til at afholde eliteklubforum i FIF Hillerøds klubhus, Kompashuset, Ødamsvej 26, Hillerød søndag den 4. juni 2017 kl. 15:00 - 17:00.

Eliteklubforum afholdes to gange om året, hvor eliteudvalget og landsholdsledelsen inviterer til dialog med de eliteinteresserede ledere i DOFs klubber. Alle er velkommen til møderne, men målgruppen er personer, der gerne vil deltage i udviklingen af dansk landsholdsorientering.

Mødet har denne gang fokus på udvikling af talenter, dels taler vi igen om DOFs talentudviklingssatsning ATK 2.0, som der tidligere i foråret har været dialogmøder om og dels vil vi gerne tale om, hvordan vi sikrer løberne det bedst mulige udbytte fra talentcentrene.

Mødets dagsorden er derfor:

 • ATK 2.0
  • Indlæg ved Andreas Boesen
  • Status, herunder opsamling på dialogmøder og projektindhold v/Tue
  • Næste trin v/Lars
 • Talentcentre
  • Aktuel status v/Lars
  • Udvikling fremadrettet
  • Evt.
 • Evt.

Som forberedelse til mødet opfordrer vi deltagerne til at overveje følgende spørgsmål:

 • Hvornår er et talentcenter succesfuldt?
 • Hvilke udfordringer ser klubberne i TC arbejdet for at sikre størst mulig udvikling hos løberne?
 • Hvordan kan der skabes større synergi mellem TC arbejdet og klubbernes ungdoms- og juniortræning?
 • Hvordan kan styregrupperne understøtte trænernes arbejde bedst mulig?
 • Hvordan genskaber/øger vi prestigen ved TC deltagelse?

Deltagelse er gratis, men vi vil gerne senest lørdag have en mail om, hvem der kommer til Helge LP på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  og Lars Konradsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Vi er opmærksomme på, at denne meddelelse udsendes med kort varsel, men hovedmålgruppen er blevet varskoet via mail for noget tid siden. Men skulle der være interesserede, som ikke har fået informationen, kan I altså nå at melde jer til nu.

Referat fra eliteudvalgets seneste møde kan findes her. Eventuelle spørgsmål hertil kan også stilles på eliteklubforummødet.

Med venlig hilsen

Lars Lindstrøm, Helge Lang Pedersen og Lars Konradsen