Skip to main content

853 elever til skoleorientering i Valbyparken

| Administrator | Nyheder 2015

Dansk Skoleidræt Københavns 2-dages arrangement var igen i år en stor succes

Maria Iben Sell-Petersen, Dansk Skoleidræt København fortæller:

"853 glade og aktive elever fra Københavns Kommunes skoler fordelt på 5., 6. og 7. årgang deltog i denne uge i Dansk Skoleidræt, Københavns Kommunes 2-dages Orienteringsstævne i Valbyparken.

Her fik de igen kyndig hjælp fra Østkredsens klubber OK73, Lyngby OK og Amager OK, som med deres helt fantastiske ekspertise fik løftet kvaliteten af skoleelevernes kendskab til orienteringssporten.

Uden orienteringsklubbernes aktive deltagelse i sådanne stævner, ville vi slet ikke få så høj en kvalitet og modtage så positive tilbagemeldinger fra de deltagende skoler, som vi faktisk får.

Dansk Skoleidræt, Københavns Kommune, takker derfor Dansk Orienterings-Forbund og de tre klubber for det eminente samarbejde."