Skip to main content

Ny ungdomsafdeling skabt på et år i HSOK

| Administrator | Nyheder 2013

Første lodtrækningsvinder i DOF's Breddeudvalgs medlemskonkurrence beretter om etableringen af ny ungdomsafdeling i HSOK.

Bjarne Jensen, formand for orienteringsafdelingen i Helsingør Ski og Orienteringsklub, deler her sine erfaringer med etableringen af en ungdomsafdeling i klubben:


"Jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet i HSOK ved generalforsamlingen i 2012, hvor jeg fik orienteringsafdelingen som arbejdsområde. Ved den sidste generalforsamling var en af visionerne for 2013 (udover oprykning til 3. division), at jeg ville prøve, om jeg kunne stable en ungdomsafdeling på benene. Det var der tilslutning til, og der blev bevilget penge på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Vi fremstillede nogle flyers, som blev delt ud i samtlige SFOèr, vi skrev på hjemmesiden, facebook og i klubbladet ”Sokken”.

Målet med Ungdoms-satsningen var at få en stabil gruppe på ca. 10, der kom til træning fast - og så tilløbere af dem, som ville prøve det af et par gange, og som kom on/off som de nu kunne. Konceptet var, at det skulle være lige som at gå til håndbold eller fodbold... altså træning 2 gange om ugen og ”kamp” - altså o-løb - i weekenden, når vi kom godt i gang. Konceptets lokkemidler var fællesspisning efter hver tirsdagstræning og flidspræmier... nogle små medaljer, som man fik, når man havde været til træning 5 og 10 gange og en lille pokal, når man havde deltaget 25 gange.

Når vi vidste, at der kom ”nye”, var en del af træningen altid en sprintbane - det fanger altid.. Og 5 gennemførte løb giver sprintmedaljen - men det ender altid med, at de løber 10–15 gange. At få en medalje med hjem dag 1 - det er et hit.

Selve træningen er bygget op om, at vi har en stor tavle med alle navnene, så er der konstatering af fremmødte, vi ser hvem der nærmer sig en flidspræmie. Og så er der snak om et emne. F.eks. hvordan starten går, når der er startbokse. Og vi går så i skoven, laver en start med startboks, og så prøver vi det af... Løber et lille løb, som ender i vores klubgård, og så hygger ungerne sig, imens der laves mad, f.eks. med nogle spil... Og så spiser vi sammen, og under maden er der uddeling af flidspræmier, hvis nogen skal have. Det er ungerne - eller en af dem på skift - der bestemmer menuen.

Vi har nu en stabil gruppe på en 7/8 stykker, som nærmer sig 25 gange pokalen. Hertil er der nogle, som kommer engang imellem. Udfordringen her er delefamilier, hvor måske den ene part ikke bor i byen. Andre udfordringer er, at næsten alle dem, der er hos os nu, IKKE er fra o-familier. Det giver en række opgaver feks omkring O-Service - få dem til at tilmelde sig selv via O-Service, få definitionsholdere, de rigtig kompasser osv. Det, som vi i sporten synes er ganske enkelt, kan for udenforstående være temmelig svært... Men det går altså ikke så hurtigt, når det er børn, der er nye i sporten, uden at forældrene er med. For at få denne stabile gruppe på en 7/8 stykker har vi haft 24 unger igennem. Altså, 24 der har prøvet sporten - indtil i dag.

En anden spændende udfordring er forældrene - især når de ikke er o-løbere. Mange vil gerne være med, når vi er ude. Og det kræver altså noget af træner og assistenter, når vi f.eks. er til Sjællandsmesterskaber i Stafet for første gang, og der så tropper nogle forældrepar op, som også skal sættes ind i, hvordan det hele fungerer. Ud over at ungerne er spændte, ikke har prøvet det før og skal hjælpes igennem, så skal forældrene jo også instrueres, vises rundt og opleve, hvad deres barn har gang i. Ungerne skal også have programmer med hjem, orienteringsskrivelser til forældrene og så er der tilmeldingsfrister. Det er faktisk næsten det værste. Når vi kontakter forældrene, om deres barn skal med til det og det løb, så er vi nødt til at være en halv måned forude, ellers er der pludselig en deadline, der er overskredet. Og i sæsonen er der måske løb både onsdag og søndage - også en udfordring af de lidt anderledes, som vi ikke var helt forberedt på.

Til at supplere papirerne til forældrene bruger vi HSOKs Facebook ret meget, gerne et lille referat, når vi har været til noget spændende, og kommunikationen mellem unger og træneren foregår via sms. Alle ungerne har jo telefoner, så det er en god måde at holde kontakten.

Vi har nu en fast lille ungdomsafdeling, har deltaget i alle Skovcupperne, minikursus, divisionsmatcher og træning. De har det super godt sammen, og man fornemmer, at der er en rigtig god stemning i gruppen. De har også allerede nu været med ude og opleve, at det hele ikke bare kommer flyvende, idet de var med som hjælpere da vi i HSOK hjalp Helsingør kommune med at lave orienteringsskattejagten ” På jagt efter lille Virgils skatte”. De gik op i det med liv og sjæl, og man fornemmede, at de var stolte over at have veste på med ”HSOK LØB” trykt på, så alle deres kammerater kunne se, at de altså var med som hjælpere.

Vi arbejder på en sommertur til Vikingedysten, men der er rift om de unge i juli, og nogle af dem går til spejder, som også har deres sommerlejr i samme uge, som vi vil lave en uges træningslejr + Vikingedysten i Sønderjylland. Nu må vi se, hvor vi ender. For vi er faktisk der, hvor forældrene nu står i et dilemma - for ungerne vil helst være sammen om deres sport..."


Bjarne Jensen deltager i DOF's Breddeudvalgs medlemskonkurrence. Vær selv med på http://www.medlem2013.dk

https://www.facebook.com/HSOK.dk