Skip to main content

Oversigt over medlemstal pr. 1. april 2013

| Administrator | Nyheder 2013

Silkeborg OK fortsat landets største klub

DOF har netop udsendt opkrævning af klub- og medlemskontingenter til forbundets 82 klubber. Dette sker hvert år i april måned på baggrund af medlemstallet pr. 1. april. Ved opgørelsen havde forbundets klubber i alt 5.751 aktive medlemmer fra 8 år og opefter, hvilket var en beskeden tilbagegang på 8 medlemmer i forhold til sidste år. Klub- og medlemskontingentet er et afgørende fundament for de ydelser, forbundet kan yde klubber og medlemmer.

Største klub igen i år er Silkeborg OK med 280 aktive medlemmer, hvoraf andelen under 20 år udgør 20%, hvilket er det samme som gennemsnittet for alle landets klubber.

I mandags offentliggjorde Danmarks Idræts-Forbund (DIF) endvidere sine medlemstal, der opgøres som antal personer, der i løbet af 2012 har været medlem af en klub i minimum 2 måneder.

Interesserede kan finde alle medlemstallene sorteret efter klubstørrelse via nedenstående link.

http://www.do-f.dk/forbund/dok/Medlemstal_2013.pdf