Skip to main content

Udvidelse af O-service stoppet

| Administrator | Nyheder 2012

Det er med beklagelse at vi må orientere om, at arbejdet med en udvidelse af O-service er stoppet af leverandøren, CMSTeknik v/Carsten Stenberg med øjeblikkelig virkning. Dette betyder at de forventede udvidelser af O-service ikke vil træde i kraft primo 2013, som blandt andet orienteret om ved klubledermøderne i november, samt at O-service i 2013 fortsætter i sit nuværende omfang.

Uagtet denne uventede og overraskende afbrydelse af samarbejdet om en udvidelse af O-service fra leverandørens side, ligger det hovedbestyrelsen meget på sinde, at vi kan leve op til de forventninger som klubberne har fået stillet i udsigt omkring et system med en større funktionalitet end hidtil. Hovedbestyrelsen vil drøfte dette på førstkommende møde den 24. januar 2013, og efterfølgende orientere nærmere herom.

Spørgsmål er velkomne hos hhv. forbundsformand Helge Søgaard eller direktør Michael Sørensen.